Det sjunde huset: Relationernas hus - Astrologins 12 hus

Inom astrologi är det sjunde huset i allmänhet kopplat till stjärntecknet Vågen . Som sådan är det planethärskaren är Venus och det är känt som huset för relationer och partnerskap. Dess placering mittemot det första huset på förlossningshoroskopet är ganska vettigt, eftersom det första huset representerar jaget och det sjunde huset representerar andra i våra liv. Varje en-till-en-relation styrs av den; vilket betyder att det inkluderar älskare, affärspartners, till och med öppna motståndare, som vi kommer att se i följande text.

Sammanfattning av astrologi i 7:e huset

  • Stjärntecken : Vågen
  • Härskande planet : Venus
  • Långsiktiga relationer
  • Äktenskap
  • Affärspartners
  • Fiender
  • Juridiska kontrakt

Det sjunde huset reglerar äktenskap och långvariga relationer

Det sjunde huset styr ens äktenskap och romantiska relationer. Stjärntecknet i det sjunde huset och alla planeter inom det kan visa en hel del om din älskares karaktär. För att vara helt tydlig, inom astrologi har äktenskap tekniskt sett ingenting att göra med att få en äktenskapslicens. Någon kan vara andligt gift oavsett om ett bröllop äger rum eller inte, utan snarare om förhållandet är av djupgående betydelse mellan de två personerna.

När vi tittar på det sjunde huset och följer planetens transiter, kan vi hitta början på ens relation med sin livspartner, och till och med det tänkbara slut. Om det är så att det sjunde huset är tomt på planeter, är den härskande planeten i stjärntecknet där det sjunde huset faller där vi bör se till för alla frågor kring förhållandet.


Individens andra barn är likaså en sjunde hemsak, liksom morföräldrarna.

Förstå 7th House Transits

Om transitplaneter är antingen tre- eller sextila till planeterna i huset eller husets planethärskare, ger dessa ögonblick kärlek, frid och harmoni till paret. På samma sätt har rutor och motsättningar en något negativ inverkan och kan istället ge smärta och lidande. Detta kan vara betydligt mer intensivt när den resande planeten är det Uranus , Pluto eller Saturnus .

Konjunktioner är betydligt viktigare än någon av de tidigare nämnda transiterna, men de är absolut beroende av de transiterande planeterna och tillståndet för den sjunde hushärskaren och planeterna inom.The 7th House Rules Business Partnerships

Som vi tidigare nämnt handlar det sjunde huset om relationer. Eftersom det är omvänt mot det första huset, visar det vårt beteende gentemot olika partners vi har i livet. Ett brett utbud av professionella kontakter och kontrakt är alla frågor i det här sjunde huset. Det sjunde huset hanterar affärsrelationerna och individens association med dem; nära affärspartners kan förvandlas till en avgörande del av ens dagliga verklighet och det är inte ovanligt att ett starkt kamratskap utvecklas mellan dem. Detta innebär inte någon form av sexuell eller romantisk relation. bara att när två personer tillbringar längre tid tillsammans är det lätt att få kontakt med varandra.


De sjunde husregelkontrakten

Ett annat territorium som leds av huset är frågor som omger lagligt ägande, anspråk och kontrakt. Individer som har mer negativa aspekter planeter inne i det sjunde huset borde vara exceptionellt försiktiga när det kommer till alla typer av papper de skriver under.

The 7th House Rules Enemies

Dessutom styr det sjunde huset även öppna fiender, och resultatet av stridigheterna och maktkampen med dem. Det kan till en början vara förvånande att se att äktenskap och fiender styrs av samma astrologiska hus, men om man observerar hur par interagerar kan man lära sig mycket mycket om de starka banden som förenar båda dessa typer av relationer.


The 7th House of Relationships – Astrology Infographic and Cheat Sheet

The Seventh House: The House of Relationships - The 12 Houses of Astrology Infographic