Saturnus astrologisymbol - egenskaper, planetenergi och mer

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Saturnus är en planet som är kopplad till begreppen begränsning och begränsning. Även om det kan verka deprimerande på ytan, är Saturnus roll i astrologin att ge mening och struktur till våra liv. Planeten Saturnus påminner oss om begränsningarna av materia och tid – den kräver vårt engagemang, vårt ansvar och våra gränser. Saturnus framhäver vårt behov av begränsningar och självkontroll, vilket betyder att den här planeten skapar hängivenhet för ansvar och disciplin – något vi behöver om vi vill lyckas med våra mål.

Saturnus astrologisymbols sökord

  • Strukturera
  • Lag
  • Restriktion
  • Disciplin
  • Ansvar
  • Skyldighet
  • Ambition

Saturnus as a Ruling Planet: Characteristics of Saturn in Astrology

Saturnus är planethärskaren över Stenbocken , vars ambitioner driver den till allt högre höjder - höjder som bara kan erövras genom hårt arbete och disciplin. De under detta tecken finner tröst i att förstå gränserna i världen.

Saturnus representerar också allt som har historia – som tradition och ålderdom samt de lärdomar som följer med det. Undervisning är den här planetens primära roll; genom sina prövningar lär den oss hur vi ska övervinna. Om dessa lärdomar studeras kan individer under inflytande av denna planet förväntas vara tålmodiga, stabila, pålitliga, uthålliga och flitiga. Deras förmåga att fokusera är också dramatiskt markerad.


Förutom undervisning är Saturnus känd för den stränga rättvisa som den genomför. Det är praktiskt och konservativt, och det styr vår ambition och karriär. Saturnus kommer att belöna eleverna som studerar och presterar bra – samt bestraffar de som går vilse.

Hur påverkar Saturnussymbolen personlighet i zodiaken?

När Saturnus placeras i en svår position i förlossningshoroskopet kan människor bli snåla och själviska. Den skildrar de hinder som vi möter i livet - fiendskap, besvikelser, motgångar, ångest och lidande. De som är under direkt inflytande av den här planeten är skyldiga att arbeta hårt.


Saturnus svarar på följande frågor om dig:

Vad är jag rädd för? Vad oroar jag mig för? Vad begränsar och begränsar mig? Vad kommer jag att ha problem med?


Den här planeten, i värsta fall, kan också skapa påfrestningar och stress - den är ofta förknippad med depression på grund av det självtvivel som den kan orsaka.

Saturnus inflytande kan verka begränsande och tungt, men det är bara på ytan. Om Saturnus är i harmoni med de andra planeterna i ditt förlossningshoroskop, kan den här planeten bli din mäktigaste allierade. Genom att övervinna dina prövningar och vedermödor kommer du att kunna utveckla styrka och finna tro på dig själv. Lidande är ibland viktigt för att övervinna dina rädslor.


Saturn Astrology Cheat Sheet

Saturnus astrologisymbol - egenskaper, planetenergi och mer - Saturnus planetens betydelser