Uranus astrologisymbol - egenskaper, planetenergi och mer

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Planeten Uranus är en del av det vi kallar de yttre planeterna. Dessa planeter inkluderar Neptunus, Pluto, Jupiter och Saturnus. De kretsar långsamt runt solen och det tar ungefär år att passera mellan stjärntecken. På grund av sina långsamma rörelser påverkar de en stor del av våra liv – ibland även generationer.

I grekisk mytologi var Zeus den första gudarnas kung och Uranus var hans farfar och far till Cronus. Han var också känd som faderhimlen och hans fru Gaia var moder jord. Enligt legenden blev Uranus för grym mot några av sina barn – han förvisar och begraver några av dem i jorden. Av hämnd kastrerade Saturnus sin far.

Uranus astrologisymbols sökord

  • Excentricitet
  • Oförutsägbara förändringar
  • Uppror
  • Reformation

Uranus as a Ruling Planet: Characteristics of Uranus in Astrology

Inom astrologi är Uranus en excentrisk planet som styr över det framtida stjärntecknet, Vattumannen . Liksom Vattumannen är denna planets energi en som ser fram emot drastiska förändringar. Denna planets influenser har lett till framväxten av uppror och befrielser. Uranus kommer att styra de djupa förändringarna i vår framtid och kan påverka framväxten av en ny världsordning, forma revolutioner och – i värsta fall, till och med ta in diktatorer.


Dessutom styr Uranus vetenskap och uppfinningar. Med både vetenskap och uppfinningar tvingas vi att sträcka ut våra sinnen och se utöver det vanliga.

Hur påverkar Uranus-symbolen personlighet i zodiaken?

I ens förlossningshoroskop dikterar planeten Uranus vad som gör en person excentrisk, konstig och unik. Om någon har ett födelsekort med en framträdande Uranus-planet kan han eller hon framstå för andra som vild och otämjd. De kommer att karakteriseras som äventyrliga, sällskapliga och utåtriktade. Inflytandet från planeten Uranus kan göra personligheter oförutsägbara eller oberäkneliga, men också kapabla att absorbera den nya tidens anda. De kan ibland bli revolutionärer, reformatorer och uppfinnare.


Uranus svarar på följande frågor om dig:

Vad gör mig speciell? Vad gör mig annorlunda? Var i livet är jag mest excentrisk? Var vill jag skapa förändring?


Även om det oftast kan göra dem under dess inflytande utåtriktade, kan det också göra andra ganska avlägsna. Vissa under denna planet kommer att ha svårt att utveckla intimitet på ett personligt plan. De kan bli lynniga, bittra och överkänsliga. Detta är den ogynnsamma aspekten av planeten.

Uranus ber oss att anta en humanitär anda och ett globalt tänkesätt, så att vi kan leva som en enhetlig varelse.


Uranus astrologi fuskblad

Uranus astrologisymbol - egenskaper, planetenergi och mer