The Magician Tarot Card Spread - En Tarot Spread för att kanalisera viljestyrka

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Sammanfattning av betydelsen av magikerns tarotkort

Den första lektionen som Fool möter under sin resa är att lära sig hur man utövar sin vilja på världen. Magikern representerar intentionens kraft och dess förmåga till förvandling; lektionen handlar om orsak och verkan. Dåren lär sig att den inre världens innehåll kan manifesteras i den yttre världen med tillämpning av avsikt och viljestyrka. Med dårens nyvunna makt måste de också lära sig ansvar och ansvarsskyldighet för sina handlingar, så att denna makt inte används enbart för dårens fördel och till nackdel för andra.

Ljus : Skicklighet, viljestyrka, avsikt, fokus
Skugga : Manipulering, trick, bedrägeri, ansvarslöshet

För att lära dig mer, läs hela Magiker tarotkort betydelse.

När ska man använda detta tarotpålägg

  • När du vill manifestera ett visst resultat.
  • När du vill utöva din vilja på en situation, men är osäker på hur du gör det.

The Magician Tarot Card Spread

The Magician Tarot Card Spread - En Tarot Spread för att kanalisera viljestyrka


  1. Inspiration – Var får du din inspiration? Vad kallas du att göra?
  2. Querent - Vilken är din kraftkälla? Hur förvandlar du alla saker du rör vid?
  3. Trollstavar: passion och energi - Vad gör dig upphetsad? Vad driver dig till handling? Var kan du dra din passion? Vad ger dig energi?
  4. Koppar: Intuition och magkänsla - Vad vet din intuition som ditt rationella sinne inte vet? Vart leder det dig? Hur kan det hjälpa dig?
  5. Svärd: Klarhet och Kunskap – Vilka kunskaper har du till ditt förfogande? Var kan du hitta klarhet?
  6. Pentakler: Resurser - Vilka materiella, naturliga eller fysiska resurser har du? Hur kan det användas?
  7. Uttryck - Med allt detta kombinerat, vad är det som manifesteras? Vilka förändringar sker genom dig?

En anteckning om Fool's Journey Tarotspreads: Detta är en del av en serie av tarot sprider sig inspirerad av lärdomarna från Fool's Journey, representerad av tarots stora arkana. Eftersom varje stort arkanakort förkroppsligar ett skede i ens livsresa, en lektion eller en arketyp, kan vi använda dem som grunden för att utforska ögonblick av våra egna personliga resor. De råkar också vara bra sätt att utforska innebörden av var och en av dessa tarotkort på ett mycket personligt sätt.