Vågenmannen och Stenbockens kvinnakompatibilitet: Kärlek, sex och kemi

Vågen Man och Stenbockkvinna Kompatibilitet Kärlek, sex och kemi


En Vågenman och en Stenbockkvinna har en aspekt mellan dem som kallas en fyrkant.

Om du tänker på zodiaken i en cirkel som består av 360 grader, är tecknen som är fyrkantiga 90 grader isär. De kompatibilitet mellan skyltar som är fyrkantiga är blandade.


Å ena sidan är en fyrkant en spänd aspekt, och den manifesteras vanligtvis i tecken som visar varandra irriterande. Å andra sidan producerar denna spänning också mycket sexuell kemi.

Faktum är att kemin mellan tecken som är kvadratiska ofta är starkare än tecken som har mer harmoniska aspekter mellan sig.

En Libra man och en Capricorn kvinna kombination har blandad kompatibilitet.

En vågman tenderar att se en Stenbockkvinna som alltför ambitiös och alldeles för allvarlig. På samma sätt kommer en Stenbockkvinna troligen att bli irriterad över hur mycket en Libra-man pratar.


Men även med dessa irritationer kommer de att fascineras av varandra, vilket kan leda till en passionerad romantik.

Om du vill känna den otroliga, underbara förbindelsen med din Libra-man, då Libra Man Secrets “Roadmap” är den mest omfattande guide som någonsin skapats för att förstå en Libra man.


Testa detta 'hemliga vapen' själv

Innehållsförteckning

 • 1 Vågenman, Stenbockkvinna: Starkaste kompatibilitetspunkter
 • 2 Viktiga drag hos en Libra-man i förhållande till en Stenbockkvinna
 • 3 Viktiga egenskaper hos en Stenbockkvinna i förhållande till en Vågenman
 • 4 Vågen man, Stenbock kvinna: Dating och tidiga skeden av förhållandet
 • 5 Vågen man, Stenbock kvinna: Sexuell kompatibilitet
 • 6 Vågen man, Stenbock kvinna: Äktenskap och familjeliv
 • 7 Vågen man, Stenbock kvinna: Arbeta tillsammans
 • 8 Typiska slagsmål mellan en Libra-man och en Capricorn-kvinna och hur man löser dem

Vågen man, Stenbock kvinna: Starkaste poäng av kompatibilitet

 • Utmärkt kemi
 • En hög nivå av motivation för att få relationen att fungera
 • Passion
 • Hängivenhet till varandra och förhållandet
 • Hans relationsfärdigheter
 • Hennes praktiska färdigheter

Viktiga drag hos en Libra-man i förhållande till en Stenbockkvinna

Vågen Kompatibilitetstabell Stjärnteckenprocent

En Libra man har vanligtvis fenomenala sociala färdigheter. Han är en naturlig diplomat, och han är skicklig på konsten att förhandla och kompromissa.

Vågen är ett flygskylt, vilket innebär att han verkar i idévärlden. Han tycker om att lära sig nya saker.


På grund av hans charm öppnar människor från alla samhällsskikt upp för honom, vilket ger honom ett förråd av information.

Varje tecken har sina prioriteringar och sin egen förståelse för vad som är viktigast i livet.

För en Libra-man är balans, harmoni och artighet de dygder som betyder mest. Ambition har en mycket lägre prioritet för honom.

Det är inte så att han saknar dessa kvaliteter, men om han måste göra ett val mellan att komma framåt och vara artig, kommer den senare alltid att vinna ut.

Mer än något annat tecken behöver en Libra-man relationer. Han kan inte utföra sin arketypiska funktion utan dem.

På grund av detta kommer han att göra sitt bästa för att vårda och underhålla dem.

Viktiga egenskaper hos en Stenbockkvinna i förhållande till en Vågenman

Stenbockens kompatibilitetsschema och stjärnteckenprocent

Medan den vågiga arketypiska funktionen är att skapa balans och harmoni är Stenbockens arketypiska funktion att klättra till en högre position.

På norra halvklotet är Stenbocken tecknet vid vintersolståndet när solen är på sin lägsta punkt på himlen. Det är under detta tecken som solen börjar bli högre.

En Stenbockkvinna strävar efter att förbättra sig själv och de runt omkring henne.

Detta syfte är viktigare för henne än hennes relationer.

På grund av detta gifter sig en stenbockkvinna sällan för kärlek ensam. Hon kommer att överväga de praktiska och ekonomiska konsekvenserna av varje partnerskap.

Ändå kan en Stenbockkvinna djupt hängivna sin partner och familj.

Hennes ambitioner sträcker sig inte bara till sig själv. Stenbocken är inte ett tecken känt för själviskhet.

Hon kommer att vilja hjälpa sin familj och de som hon bryr sig om att stiga i position och status också.

En Stenbockkvinna är kanske inte särskilt demonstrativ, men hon visar sin kärlek på praktiska sätt.

Vågen man, Stenbock kvinna: Dating och tidiga skeden av förhållandet

Det finns en vanlig trop i filmer och i tv-program där en man och kvinna som ogillar varandra intensivt blir kär.

Denna dynamik förekommer ibland i verkliga livet. När det gör det involverar det vanligtvis människor från tecken som är fyrkantiga, till exempel en Vågenman och en Stenbockkvinna.

Som diskuterats ovan är Stenbocken tecknet på vintersolståndet när solen klättrar upp från den lägsta punkten på himlen.

Däremot är vågen på norra halvklotet tecken på höstjämjämningen, när längden på dagtid och natt är lika, men natten börjar bli längre.

Vågen har till uppgift att låta sig ge vika för andra.

På grund av deras väldigt olika funktioner är det svårt för dessa tecken att förstå varandra.

Å andra sidan finns båda dessa tecken vid en av kardinalpunkterna (solstånden och jämställdningar), vilket skapar en koppling mellan dem.

Detta är anledningen till att de samtidigt lockar och irriterar varandra.

En romantik mellan en Libra-man och en Capricorn-kvinna kan vara stormig, men det kan leda till ett bestående förhållande mellan dem.

Vågen man, Stenbock kvinna: Sexuell kompatibilitet

Spänningen mellan en Libra-man och en Capricorn-kvinna kan leda till ett hett och passionerat sexliv.

En Vågen man är en romantisk och omtänksam älskare, och en Stenbock kvinna är mycket sensuell.

Oavsett deras skillnader i resten av deras förhållande, kommer de att kunna tillfredsställa varandra i sovrummet.

Vågen man, Stenbock kvinna: Äktenskap och familjeliv

Kemin mellan en Libra-man och en Capricorn-kvinna kan leda dem till ett förhållande som utvecklas till ett äktenskap.

I så fall kommer båda att vara mycket motiverade att få sitt äktenskap att fungera.

Motivationen hos en Libra-man kommer från den vikt han lägger på relationer. Motivationen hos en Stenbockkvinna kommer från hennes önskan att göra bra på allt hon gör.

Trots sin motivation måste de lära sig att hantera de djupa skillnaderna mellan dessa tecken.

Den största skillnaden kommer att finnas i deras prioriteringar.

För honom kommer deras äktenskap och familj komma först. För henne kommer båda deras karriärer, deras sociala status och deras ekonomiska välbefinnande att stå i centrum.

Dessa prioriteringar är inte nödvändigtvis i tvärsyfte, men de kan leda till några större missförstånd.

Det kommer att vara viktigt för dem båda att lära sig förstå och respektera varandra.

Om de inte är försiktiga kan deras skillnader göra det svårt för dem att föräldra tillsammans.

Båda kommer att ägnas åt sina barn, men de kommer att ha mycket olika idéer om hur barnen ska uppfostras.

Det kommer att vara viktigt för dem båda att lära sig respektera varandras styrkor.

Om de gör det kommer barnen att dra nytta av hans utbildning i sociala färdigheter och hennes uppmuntran att alltid göra sitt bästa.

Vågen man, Stenbock kvinna: Arbeta tillsammans

Att kunna arbeta tillsammans kommer att vara en särskild utmaning för en Libra-man och en Capricorn-kvinna.

Varje tecken har ett element och ett läge. Teckens läge hänvisar till hur det verkar på världen och hur det reagerar på förändringar utanför dess kontroll.

Skyltarnas lägen kommer från årstidernas utveckling.

Kardinalskyltar är i början av varje säsong och representerar förändringens kraftfulla energi.

Fixed Signs är i mitten av varje säsong och de representerar den stabiliserande kraften som gör att en säsong fördjupas i sin fulla form.

Muterbara tecken är i slutet av varje säsong, och de gör jobbet med att släppa taget för att ge plats för den nya.

Tecken som är fyrkantiga har samma läge och tecken på samma läge har mycket problem att arbeta tillsammans.

Med kardinalskyltar, som Vågen och Stenbocken, är problemet att de båda vill ha ansvaret.

Det bästa sättet att hantera deras skillnader är att de ansvarar för separata aspekter av sin verksamhet eller för det projekt de arbetar med.

Typiska slagsmål mellan en Libra-man och en Capricorn-kvinna och hur man löser dem

Även om de båda ogillar konflikter, kan förhållandet mellan en Libra-man och en Capricorn-kvinna vara ganska stormigt.

En del av denna stormighet kommer från det tryck som genereras av den naturliga spänningen mellan dem.

Några av deras slagsmål kommer dock från deras olika prioriteringar.

Som diskuterats ovan kommer en Libra-man att prioritera själva relationen, medan en Stenbockkvinna istället prioriterar de praktiska aspekterna av deras liv tillsammans.

Han tenderar att se hennes prioriteringar som kalla och hjärtlösa, och hon tenderar att se hans som opraktiskt och orealistiskt.

Sanningen i saken är dock att båda dessa aspekter är viktiga.

Det är svårt att upprätthålla en relation när det finns pengarproblem och när de fysiska aspekterna av livet är i oordning.

Ändå är förhållandet i sig hjärtat av varför de är tillsammans.

Om de kan se andras ståndpunkt kommer de att inse att de har alla ingredienserna för ett balanserat och bekvämt liv.

Han kommer att se till att förhållandet i sig är starkt och välbalanserat.

Hon kommer att se till att deras materiella behov tillgodoses.

Slutsats

En vågman och en stenbockkvinna kommer att ha många utmaningar när de försöker bygga ett liv tillsammans.

Det finns en hög grad av sexuell kemi mellan dem, men de har mycket olika prioriteringar.

Ändå, om de kan arbeta igenom sina skillnader, kommer de att upptäcka att de har allt de behöver för att bygga ett lyckligt och stabilt liv tillsammans.

Om du vill veta vad en Libra-man verkligen vill, rekommenderar vi att du läser det omfattande Vågen man hemligheter guide.