The Cross Lenormand Card Betydelse och kombinationer

The Cross Lenormand Betydelse nyckelord

 • Plikt
 • Övertygelse
 • Lidande
 • Börda
 • Intolerans
 • Principer
 • Indoktrinering

The Cross Lenormand Card Betydelse och tolkning

Även om korset kan vara representativt för organiserad religion, kan detta Lenormand-korts betydelse också utökas till att omfatta begreppen ideologi och ansvar - till exempel när vi stöter på frasen 'ens kors att bära'. Ideologier styr våra mål, våra handlingar och våra värderingar - de skapar en uppdelning mellan vad som är 'bra' och vad som är 'dåligt'. De talar om för oss vad vi bör göra och vad vi inte bör göra, och kan bli otroligt skadliga när de tas till ytterligheter. Det är genom ideologier som vi lär oss att döma andra, och döma oss själva – ibland gå för långt och skapa en intoleranskultur.

Eftersom ideologier har värdebedömningar blir de nära förbundna med detta Lenormand-korts andra betydelser. Ibland kan det som anses vara det 'rätta' att göra driva oss mot stora prestationer och uppfyllelse, men det kan också, särskilt i de fall där dessa ideal och principer är alldeles för extrema, bli en tung börda. Vi kan inte vara perfekta varelser hela tiden, vi är bara människor.

Frågor att ställa med The Cross

 • Var i livet känner jag mig belastad?
 • Vilka är mina värderingar och varför?
 • Vad anser jag vara absoluta i mitt liv?
 • Var är jag för dömande?

Cross Lenormand-kombinationerna

Parat kort Kombinerad betydelse
1. Ryttaresmärtsamt besked, svårigheter
2. Klövertar lätt på ansvar, tar lätt på moral
3. Skepputforska ideologier, resor och upptäckter skapar lidande
4. Husfamiljen kan vara en börda, lidande inom familjen
5. Trädsmärta och lidande, fasta rötter, övertygelser
6. Molnförvirring från religiösa dogmer orsakar osäkerhet lidande
7. Ormbelastad av sina önskningar, att sträva trots lidande
8. Kistaett smärtsamt slut, djupt lidande från förlust
9. Bukettdet sociala livet är en börda, lidande för det sociala livet
10. Scytheansvar för slut, plötslig smärta och lidande
11. Piskalider av aggression, att ta övergrepp
12. Fåglaroro för ansvar och bördor
13. Barnoerfarenhet är en börda, lidande på grund av sin sårbarhet
14. Rävkonflikt mellan plikt vs jag, är misstänksamhet en börda
15. Björnledarskap är en börda, en lidande ledare
16. Stjärnorkonflikt mellan individuell andlighet och religion
17. Storkansvar skapar transformation, transformation i hur vi hanterar lidande
18. Hundvänskap kan vara en börda, lojalitet kan vara en börda, följa dogmer
19. Tornensamhet skapar lidande, auktoritetsbördan
20. Trädgårdberömmelse är en börda, lidande offentligt, kulturell börda
21. Bergouthärdlig utmaning, hinder som orsakar lidande, hinder för ideologi
22. Korsningfrihet vs ansvar, ett smärtsamt val, tyngt av val
23. Mössohälsosam ideologi, övertygelser förfaller
24. Hjärtakärlek kan vara en börda, kärlek orsakar lidande
25. Ringengagerad i ansvar, lova att bördor, bunden av lidande
26. Boksanningens börda, religiös kunskap
27. Brevkommunikation är en börda, att kommunicera sitt lidande
28. Manen religiös man, en man som är belastad, feminina plikter
29. Kvinnaen religiös kvinna, en kvinna som är belastad, feminina plikter
30. Liljasensualitets börda, sensualitet orsakar lidande, dygd är en börda
31. Sönhitta glädje med ansvar, hitta glädje trots lidande
32. Månelider av känslor, djupt lidande
33. Nyckelöppna upp för ansvar, öppna upp för lidande, sårbarhet är en börda
34. Fiskbördan av ekonomiska ansvar, rikedom kan vara en börda
35. Ankarehitta stabilitet i religionen, hålla fast vid dogmer

Korset Lenormand Korrespondenser

 • Kortsymbol: Sex klubbor
 • Antal: 36
 • Allmän känsla: Negativ
 • Planet: Den svarta månen
 • Stjärntecken: Lilith
 • Tidpunkt: 2 - 3 veckor

The Cross Lenormand Meaning Cheat Sheet

The Cross - Lenormand-kort betyder fuskblad för att lära sig hur man använder lenormand-kortlekar för att spå


The Cross Lenormand Meaning Cheat Sheet

The Cross Lenormand Combinations Cheat Sheet - Lenormand är ett alternativ till tarot för cartomancy. Älskade mina mystiker, häxor, wiccaner och mer. Bilder från Seventh Sphere Lenormand, en modern Lenormand-lek.