The Moon Meaning - Major Arcana Tarot Card Meanings

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Månen nyckelord

Upprätta nyckelord Omvända sökord
illusion, intuition, osäkerhet, förvirring, komplexitet, hemligheter, omedveteträdsla, bedrägeri, ångest, missförstånd, feltolkning, klarhet, förståelse
Hoppa till Upprätt betydelse Hoppa till omvänd betydelse
The Moon Meaning - Original Rider Waite Tarot-skildring

Beskrivning av Moon Tarot Card

När vi möter månen ser vi en stig som leder bort i fjärran. På vardera sidan av stigen står en varg och en hund, som representerar vår djuriska natur – den ena är civiliserad och den andra vild och vild. Det är en langust som kryper upp ur dammen som stigen kommer ifrån. På avstånd kan vi se två torn som flankerar den centrala vägen, återigen anspelar på dubbelgångarna som syns på detta kort. Allt i det här kortet verkar eka det andra, som för att anspela på två möjligheter. När vi går längs stigen, går vi den fina gränsen mellan medvetet och omedvetet, mellan den tämda sidan av civilisationen av hunden och naturens krafter som representeras av vargen.

Tornen på de motsatta ändarna representerar det goda och det ondas krafter, och deras likhet i utseende kan anspela på de svårigheter som vi möter när det gäller att skilja mellan dem.

Upprätt måne Betydelse

Å ena sidan kan månkortet symbolisera att din fantasi tar det bästa av dig. I nattens mörker tar du en väg som du är osäker på, för det kan finnas fara som lurar i dess djup. Du är kräftan som går in på banan i kortet. Månens ljus kan ge dig klarhet och förståelse och du bör tillåta din intuition att vägleda dig genom detta mörker.


Månens ljus kan ge dig klarhet och förståelse och du bör tillåta din intuition att vägleda dig genom detta mörker.

Du måste vara medveten om de situationer som orsakar rädsla och ångest i ditt sinne, oavsett om det är nu eller i framtiden. Den varnar dig för att inte tillåta inre störningar och självbedrägeri att ta det bästa av dig. Dessa djupa minnen och rädslor måste släppas, och de negativa energierna måste släppas och förvandlas till något konstruktivt.

En annan läsning av månkortet är förekomsten av illusion. Någon dold sanning måste upptäckas, för det du ser nu kan bara vara ett trick av ljuset. Du måste söka efter de dolda krafterna som måste redas ut.


Upprätt kärlek Betydelse Upprätt karriär betydelse Upprätt ekonomi Betydelse
komplicerad romantik, osäkerhet om kärlek eller förhållandeosäkerhet kring karriärväg, förvirring på jobbet, brist på informationoklart kring ekonomiska beslut, bristande ekonomisk kunskap

Upprätt måne Tarot Kärlek Betydelse

Med månen i en kärlekstarotläsning är det troligt att känslor är komplicerade vid denna tidpunkt. Miljön kan vara en full av missförstånd, och allt är inte som det ser ut. Du kan behöva göra lite arbete för att komma till botten med saker; se till att inte bara säkerställa andras avsikter, utan också förstå dina egna känslor, önskningar och motivationer. Det kan finnas gamla attityder, övertygelser eller idéer som grumlar ditt omdöme. Många saker kan gömma sig i ditt omedvetna som påverkar din förmåga att acceptera kärlek. Förföljer tidigare relationer dig? Har du tappat tron ​​på kärleken? Tror du att du är ovärdig kärlek? Alla dessa kan ha djupgående effekter på hur vi närmar oss relationer. Nu är det dags att undersöka dem och avslöja dem som de verkligen är.

Karriär Betydelse - Upprätt måne

Det kan finnas en viss osäkerhet när det kommer till din karriärväg just nu. Du kanske inte har en klar förståelse för vad dina mål är och vilken riktning du bör gå mot. Alternativt kan din arbetsplats just nu vara en spänd atmosfär, en som kommer av tråkighet och förvirring om projektmål, eller vad alla borde göra. Missförstånd kan vara utbredda just nu, så se till att du uttrycker dig tydligt; det kan vara bättre att upprepa sig själv. På samma sätt kan du upptäcka att du inte har all information du behöver just nu för att fatta sunda arbetsbeslut. Vem kan hjälpa till att belysa fakta?


Ekonomi Betydelse - Upprätt måne

Just nu kanske inte är den bästa tiden att ta några stora ekonomiska beslut, eftersom månen signalerar att informationen som är tillgänglig för dig just nu inte är komplett. Om du håller på att vidta ekonomiska åtgärder, var inte rädd för att gräva djupt och ställa frågor, så att du kan fatta det bästa möjliga beslutet. Förvirring och osäkerhet kring ekonomi kan vara ett problem för tillfället.

Omvänd månens betydelse

En månvändning i en avläsning kan ibland indikera att de mörkare och mer negativa aspekterna av månen finns i ditt liv. Det kan representera förvirring och olycka – du vill göra framsteg, men du är inte säker på vad som är rätt att göra. Du måste hantera din ångest och rädsla genom att övervinna dem, för de är som skuggor i mörkret. Det är dags att tro på dig själv och gå framåt.

Månvändningens betydelse indikerar att du befinner dig i en intuitiv period eller att du nyligen har kämpat mot förvirring, ångest och självbedrägeri. Det kan vara så att du misstolkar hur du har känt dig men du börjar bli bättre på detta.

En annan omvänd månebetydelse är att nattens krafter som ger dig förvirring börjar försvinna. Du har börjat hantera din rädsla och ångest. Vilka negativa energier du än har mött försvinner sakta. Det ger en befriande upplevelse när du upptäcker den positiva sidan av saker och ting.


Omvänd kärleksmening Omvänd karriärbetydelse Omvänd ekonomi innebörd
bedrägeri, rädsla och paranoia angående kärlektydlighet på jobbet, sabotage, bedrägeri och trick på arbetsplatsenklarhet om ekonomi, bedrägeri gällande ekonomi

Omvänd Moon Tarot Love Meaning

Den omvända Moon-tarot-kärlekens betydelse kan antyda att förvirring och bedrägeri kan finnas i luften. Du kanske inte har all information du behöver just nu, och du måste lita på intuition för att vägleda dig till sanningen. Är du ärlig mot din partner? Är de ärliga mot dig? Ibland behöver bedrägeri inte nödvändigtvis ha skadliga motiv, utan kan till och med göras av vänlighet eller önskan att skona en annan persons känslor. Att dölja sanningen är dock aldrig en hållbar situation.

Karriär Betydelse - Reversed Moon

Å ena sidan kan den omvända månen signalera bortfallet av den osäkerhet och förvirring som har präglat ditt jobb eller din arbetsplats. Saker och ting kan vara tydligare och du kanske har en bättre förståelse för vilken riktning du bör arbeta mot. Alternativt kan den omvända månen också indikera en försämring av situationen, där missförstånd och dålig kommunikation till och med kan förvandlas till bedrägeri, lögn och sabotage. Din oro och rädsla för arbetsplatsen eller dina kollegor kan förverkliga dina värsta rädslor, eftersom alla blir mer defensiva, skyddande och paranoida.


Ekonomi Betydelse - Reversed Moon

I de bästa fallen kan den omvända månen signalera att du hittar klarhet om din ekonomiska situation och dina ekonomiska mål. Du får all information du behöver för att känna dig bekväm med ett stort beslut eller en investering i din framtid. I värsta fall kan dock den omvända månen också tyda på att det kan förekomma bedrägeri angående din ekonomi. Lyssna på dina instinkter; men försök att skilja din rädsla från intuition.

Moon Meaning Tarot Cheat Sheet

The Moon Meaning - Tarot Card Meanings Cheat Sheet