Solens astrologisymbol - egenskaper, planetenergi och mer

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Symboliskt är solen känd som leverantören av liv och energi. Inom astrologi representerar denna himmelska kropp det medvetna sinnet och egot. Det är en symbol för vår livskraft och vår vilja att existera. Den fungerar som mitten av vårt solsystem, medan planeterna rör sig runt det - vilket signalerar dess centrala roll i våra myter och arketyper. Som sådan har solen kommit att representera vår grundläggande identitet.

Nyckelord för solastrologisymboler

  • Ego
  • Grundläggande personlighet
  • Medvetande
  • Vitalitet
  • Uthållighet

Hur påverkar solsymbolen personlighet i zodiaken?

Solen spelar en viktig roll i vårt förlossningshoroskop. De som framgångsrikt kan identifiera sig med sin solsymbol är kända för att ha lycka och en känsla av harmoni i sina dagliga liv. Att förstå och integrera med ditt soltecken är en omfattande inlärningsprocess.

Solen svarar på följande frågor om dig:


Vad driver mina handlingar? Varför gör jag det jag gör? Vad ger mig syfte?

Jämfört med andra planetariska kroppar (som månen - som kan representera förbigående känslor) indikerar solen kärnpersonligheten. För att uttrycka det med andra ord, solsymbolen i astrologi är hur du kan beskriva resonemang bakom dina handlingar. Jämför detta med månen, som ger dig dina drömmar, förhoppningar och känslor som dominerar ditt liv. Att anpassa sig till ditt soltecken är att anpassa sig till ditt bästa jag och din högsta potential. Den är representativ för din sanna personlighet.


Som en allmän riktlinje från mer traditionella former av astrologi, betyder solen också den maskulina kraften. För män kan det betyda att solen kan representera hur du närmar dig livet. För kvinnor kan solen ibland hänvisa till män som spelar en nyckelaspekt i deras liv.Sun as a Ruling Planet: Characteristics of Sun in Astrology

Solen är Leos planethärskare. Som en astrologisk symbol representerar den grunden för vår identitet. Som sådan lägger de som styrs av denna planetkropp stor vikt i sin självbild.


Solsymbolen ger oss en känsla av syfte. Det inspirerar oss att producera vårt bästa arbete och att uppnå en känsla av stolthet över det vi gör och åstadkommer. Solen som planethärskare skänker alltså de under den en intensitet, passion och stor drivkraft. I värsta fall kan de som styrs av detta tecken leda till falskt självförtroende och arrogans.

Sun Astrology Cheat Sheet

Planet Sun Astrology Symbol - Egenskaper, Planet Energy och mer