Dom Betydelse - Major Arcana Tarot Card Betydelser

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Nyckelord för dom

Upprätta nyckelord Omvända sökord
självutvärdering, uppvaknande, förnyelse, syfte, reflektion, räkningsjälvtvivel, bristande självkännedom, misslyckande med att lära lektioner, självförakt
Hoppa till Upprätt betydelse Hoppa till omvänd betydelse
Domens betydelse - Original Rider Waite Tarot-skildring

Judgment Tarot Card Beskrivning

Det här kortet skildrar vad man skulle kunna föreställa sig att den sista domen skulle vara, i de olika former som antar många mytologier. Bilden i domkortet visar kvinnor, män och barn som reser sig från graven för att svara på Gabriels trumpetrop. Deras utsträckta armar symboliserar att de är redo att dömas av universum. De är på väg att möta sin skapare, deras handlingar vägda och ta reda på var de kommer att tillbringa resten av evigheten: i himlen eller i helvetet. Den massiva flodvågen i bakgrunden betyder att domen är oundviklig och att domen kommer att vara slutgiltig.


Domen styrs av Pluto, som är underjordens härskare. Det finns ekon av detta kort i Döden, för de båda påminner oss om att allt tar slut och att en ny början kommer.

Upprätt bedömning Betydelse

Den traditionella betydelsen Dom fokuserar på ögonblicket när vi reflekterar och utvärderar oss själva och våra handlingar. Det är genom självreflektion som vi kan få en tydligare och objektivare förståelse för var vi är nu och vad vi behöver göra för att växa som människor. Bedömningskortet som visas i en läsning betyder att du närmar dig denna viktiga punkt i ditt liv där du måste börja utvärdera dig själv.


Att se detta kort kan också indikera att du befinner dig i en period av uppvaknande, framkallad av självreflektion. Du har nu en tydligare uppfattning om vad du behöver förändra och hur du behöver vara sann själv och dina behov. Det kan betyda att du gör små förändringar i ditt dagliga liv eller gör stora förändringar som inte bara påverkar dig utan människorna nära dig.

Att se detta kort kan också indikera att du befinner dig i en period av uppvaknande, framkallad av självreflektion.


Domekortet påminner oss om att vi alla kommer att ställas inför val som kommer att ha en häpnadsväckande effekt för hela ditt liv. Kortet för tankarna till ögonblick där åtgärder du har vidtagit har förändrat din väg för gott. Det kan ha funnits ett ögonblick då det inte finns någon tillbakablick. Konsekvenserna av dessa handlingar kommer så småningom att komma ikapp dig, och det här kortet verkar indikera att det är dags. Du kanske måste släppa det förflutna, så att du kan gå vidare med dina planer på ett nytt liv.

Upprätt kärlek Betydelse Upprätt karriär betydelse Upprätt ekonomi Betydelse
förnyelse av kärlek, göra justeringar i relationenhitta karriärsyfte, ansvarighet på jobbetreflektera över ekonomiska vanor, reflektera över dina värderingar

Upprätt dömande Tarot Kärlek Mening

Nu är det dags att titta närmare på ditt kärleksliv och ta reda på vad som behöver ändras. The Judgment Tarot kärleks mening indikerar en tid av självreflektion och analys initierad av ett uppvaknande. Frågor i ditt kärleksliv som du en gång ignorerade kan ses tydligt nu, och du har chansen att göra justeringar. Håll kommunikationen med din partner öppen och se till att ni båda är medvetna om varandras behov. Små förändringar som ni två gör tillsammans kan ha stor effekt på er relation. Dina tidigare handlingar och deras konsekvenser, vare sig de är bra eller dåliga, kommer ikapp dig nu. Om du har gjort misstag tidigare, använd de lärdomar du har lärt dig för att göra förändringar för din framtid.


Karriär Betydelse - Upprätt omdöme

Du kanske går igenom en period av uppvaknande när det kommer till din karriärväg. Kanske har du hittat ett nytt syfte eller ett kall som inte kan ignoreras. Detta kan ibland komma med justeringar som behöver göras på din arbetsplats eller din position. Även om detta kan vara stressigt, kan dessa förändringar ge dig en känsla av att känna dig återupplivad när det kommer till ditt arbete. Om din arbetsplats har varit spänd signalerar Domkortet också att du kan behöva bli mer medveten om hur ditt agerande på din arbetsplats påverkar andra. Ta dig tid att utvärdera hur ditt beteende har varit och vad som kan förbättras. Ta ansvar för dina handlingar och din del i eventuella konflikter som har pågått.

Ekonomi Mening - Upprätt omdöme

Du kan behöva gå igenom en period av självreflektion när det kommer till ditt förhållande till pengar. Ibland innebär detta att utvärdera om dina ekonomiska vanor har hindrat din materiella situation, samt att göra de förändringar som krävs för att göra bättre. Är du någon som konsekvent köper saker de inte har råd med? Eller känner du dig alltid saknad, trots att din ekonomiska situation förbättras? Nya sätt att tänka på dina resurser kan komma nu, som ger dig chansen att göra positiva förbättringar.


Omvänd bedömning Betydelse

Det omvända bedömningskortet kan betyda att du tvivlar och dömer dig själv för hårt. Detta kan få dig att missa möjligheter som väntade dig. Den tappade farten gör att du hamnar på efterkälken i dina planer, vilket kan göra det svårt att komma vidare. Det betyder att du inte ska vara försiktig, utan du bör gå framåt med stolthet och självförtroende.

En annan läsning av kortet för återföring av dom kan vara en push för att ta tid från din hektiska rutin för att reflektera över ditt liv hittills och vad du har lärt dig hittills. Du ger dig med största sannolikhet inte tid eller utrymme för att helt och hållet tänka över saken och lära dig de lärdomar du behöver för att kunna gå vidare med medvetenhet. Du kan också vara för kritisk till dina tidigare handlingar, så du ger inte dig själv förlåtelsen att gå framåt. De misstag vi har gjort i det förflutna är inlärningsverktyg, så de hjälper oss att röra oss genom livet. Att fokusera för hårt på dessa misstag kan få oss att snubbla och falla.

Omvänd kärleksmening Omvänd karriärbetydelse Omvänd ekonomi innebörd
skylla på din partner, förnekelse om kärlekslivetsjälvtvivel på jobbet, underlåtenhet att ta ansvar för misstagmisslyckande med att dra ekonomiska läxor, alltför självförnekande

Omvänd dom Tarot Love Meaning

Se till att din kritik om din partner just nu är rättvis innan du framför den. Det finns sannolikt något som du är missnöjd med, men den omvända betydelsen av Judgment-tarotkärlek kan signalera att viss kompromiss och måttfullhet behövs.

Å andra sidan kan detta kort också signalera att du behöver öppna ögonen för din romantiska situation och se den tydligare. Har du förnekat något? Är du lycklig i ditt förhållande? Är det något som saknas? Finns det attityder du måste älska som du har varit blind för men som djupt påverkar din inställning till dejting? Detta kort ber dig att se dig själv och dina relationer med ärlighet. Att möta sanningen kan också befria dig.


Karriär Betydelse - Omvänd bedömning

Kanske har du varit för hård mot dig själv på sistone. Om du har gjort misstag på jobbet kan du tycka att det är svårt att släppa dessa känslor av besvikelse över dig själv, istället för att gottgöra och gå vidare. Du kan lämnas med en kvardröjande känsla av tvivel om din egen förmåga. Alternativt kan det här kortet signalera att du inte kan ta ansvar för dina egna handlingar och inte lära dig de lärdomar du behöver för att ta nästa steg i din karriär. Din bristande medvetenhet när det gäller att hantera dig själv kan vara irriterande på dina kollegor. Har du gjort allt du kan när det kommer till dina arbetsprojekt? Har du kommunicerat bra? Eller lägger du alltid skulden på andra?

Ekonomi Betydelse - Omvänd bedömning

Om du har gått igenom ett ekonomiskt bakslag på sistone kan du vara ganska hård mot dig själv just nu. Det är viktigt att lära sig dina läxor när det gäller att göra ansvarsfulla val, men det är också bra för dig att vara snäll mot dig själv, så att du kan förbli motiverad. Å andra sidan tyder det omvända domskortet på att du kan hamna i samma mönster när det kommer till ekonomiska beslut. Var medveten om vilken sida av spektrumet du hamnar på.


Dom Betydelse Tarot Cheat Sheet

Dom Betydelse - Tarotkort Betydelser Cheat Sheet