The Emperor Meaning - Major Arcana Tarot Card Meanings

Kejsarens nyckelord

Upprätta nyckelord Omvända sökord
stabilitet, struktur, skydd, auktoritet, kontroll, praktisk, fokus, disciplintyrann, dominerande, stel, envis, bristande disciplin, hänsynslöshet
Hoppa till Upprätt betydelse Hoppa till omvänd betydelse
The Emperor Meaning - Original Rider Waite Tarot-skildring

Kejsarens tarotkort Beskrivning

På kejsarens tarotkort kan en stoisk härskarfigur ses på hans tron, som är prydd med huvuden på fyra baggar, som representerar hans astrologiska tecken - Väduren. I ena handen bär han en spira som representerar hans regeringstid och hans rätt att regera, och i den andra en klot, en symbol för det rike som han vakar över. Kejsarens långa skägg representerar hans stora erfarenhet; med tiden har han lärt sig mycket om vad som krävs för att styra, för att etablera makt, auktoritet och fullborda ordning till gagn för sitt folk.

Bakom honom visar de karga bergen hans beslutsamhet, hans ambition för högre höjder och hans ledarskapsförmåga. Jämför detta med hans komplement, kejsarinnan, vars strömmande fält är fyllda med närande vänlighet. Kejsaren styr istället med grus, styrka och kraft.

Upprätt kejsare Betydelse

Allt handlar om kontroll när det kommer till kejsaren, för det här kortet betyder auktoritet, reglering, organisation och faderlighet. Kejsaren representerar en strategisk tänkare som lägger fram planer som han måste se igenom. Han är en symbol för den maskulina principen – den fadersgestalt i livet som ger struktur, skapar regler och system och förmedlar kunskap. Där kejsarinnans önskan om sitt rike är att skapa lycka, önskar kejsaren att främja ära och disciplin. Han vägleder med fast hand och följer kronans kall framför allt. Även om han är en härskare förstår han att att regera också är att tjäna - sålunda handlar han rationellt och i enlighet med vad som är för rikets större bästa.


Han är en symbol för den maskulina principen – den fadersgestalt i livet som ger struktur, skapar regler och system och förmedlar kunskap.

Att se honom i en läsning ger en chans att växa i form av de mål du har satt upp för dig själv. Det presenterar en framgångsrik framtid så länge du strävar efter dina mål på samma sätt som kejsaren gör, metodiskt och strategiskt.

När du ser honom i en läsning är en möjlig tolkning att du skulle kunna bli ansvarig för något viktigt. Det kan vara en position på jobbet eller i någon form av organisation eller institution som desperat behöver ordning och reda och ett klart beslutsamt sinne. Du kan bli kallad att agera i kejsarens plats och använda hans visdom för att skapa klarhet i projektet.Upprätt kärlek Betydelse Upprätt karriär betydelse Upprätt ekonomi Betydelse
traditionella relationer, använd logik i kärlek, outtryckta känslorskapa processer, struktur, disciplin, rutin, mentorvara disciplinerad när det gäller pengar

Upprätt kejsare Tarot Kärlek Betydelse

Även om kejsaren är en mycket seriös man, utan någon riktig känsla för romantik, kan dess framträdande i en kärlekstarotläsning fortfarande vara fördelaktigt. Kejsarens tarotkärleks betydelse ber oss att föra sunt förnuft, struktur, disciplin och logik till relationer och romantik. Relationer kring detta tarotkort kan vara ganska traditionella och kanske kvävande om de inte hanteras för försiktigt.


Som person representerar kejsaren någon äldre och väletablerad, som också kan ha svårt att uttrycka sina känslor. Ibland kan dock detta kort också symbolisera en person som drivs av ego, som är dominerande och mobbar och oförmögen att känna empati med andra.

Karriär Betydelse - Upprätt kejsare

Din karriär kan blomstra på grund av ditt hårda arbete, koncentration och ditt organiserade förhållningssätt. Kejsaren uppmanar dig att vara disciplinerad, effektiv och uthållig när det gäller att få ut det du vill ha ut av ditt jobb eller jobbsökande. Om ditt kontor, eller din arbetsprocess är lite kaotisk eller frustrerande just nu, kan det vara bra för dig att ta steget upp och introducera nya metoder eller strukturer som kan hjälpa dig och dina lagkamrater att samarbeta mer effektivt. Detta kort kan också peka på att du har en mer senior kollega eller chef som kan ge dig stöd och råd i din karriär.


Ekonomi Betydelse - Upprätt kejsare

När det kommer till din ekonomi signalerar kejsaren behovet av att vara kontrollerad, disciplinerad och ansvarsfull med dina pengar. Se till att du har en tydlig förståelse för vart dina pengar tar vägen; sätt ihop en budget, se till att du håller dig till den och kolla in varje månad eller så. Så länge du kan hålla det, kommer du sannolikt att ha en bra ekonomisk ställning.

Omvänd kejsarens betydelse

Kejsaren omvänd är ett tecken på missbrukad auktoritativ makt. I ditt sociala liv kan det visa sig i att en fadersfigur eller en besittande partner överskrider makten. I karriärläsningar kan det komma från en överordnad. Den presenterar en man som vill ta kontroll över dina handlingar och får dig att känna dig maktlös. Det kan också vara så att du spelar rollen som en svag härskare, kläcker en plan för att undvika de uppgifter som följer med att ha ansvar. Kanske strävar du efter en karriär som är mer flexibel än en som styrs av strikta regler.

Brist på självkontroll och oförmåga att hantera situationer kan representeras av kejsaren på ett personligt plan. När han är omvänd fungerar inte längre strukturerna, reglerna och systemen som han skapar. Hans önskan att inspirera till högre principer i sitt rike har förvandlats till hänsynslöshet, tyranni och stelhet. Han försöker dominera, glömmer sin uppmaning från kronan att göra det som är bäst för sitt folk, fruktar bara för sin förlust av kontroll och skapar därmed lidande.

Omvänd kärleksmening Omvänd karriärbetydelse Omvänd ekonomi innebörd
maktkamp, ​​konkurrenskraft, överlägsen partnerlåg koncentration eller fokus, byråkrati, dålig chefinte disciplinerad om pengar, utom kontroll ekonomi

Omvänd kejsar Tarot Kärlek Betydelse

Den omvända betydelsen av kejsartarotkärleken kan signalera någon form av maktkamp eller en kamp om dominans när det kommer till kärlek och relationer. Istället för att gå samman med dina olika idéer kan det finnas konkurrenskraft och en vilja att bara ha rätt.


Detta kort kan också signalera en överlägsen partner, oavsett om det är du eller din andra hälft. Var försiktig så att du inte ger upp för mycket av din personliga makt, eller förtränger vem du är för att vara i detta förhållande. Alternativt kan detta kort också signalera svårigheter att känslomässigt ansluta i ditt förhållande eller potentiella relationer.

Karriär Betydelse - Omvänd kejsare

Utan fokus eller disciplin kan ditt arbete börja vackla. Om du har saknat dessa egenskaper på arbetsplatsen kanske du märker att det tar hårt på dina projekt. Ibland kan detta kort också antyda stelhet och byråkrati i din arbetsmiljö. Detta kan kväva din känsla av kreativitet och motivation, eftersom de processer som behövts för att göra någonting har varit tråkiga och frustrerande. I värsta fall kan den omvända kejsaren peka på en senior anställd eller chef som styr arbetsplatsen som en tyrann. Skulle detta vara din situation kan det vara bättre att börja söka jobb någon annanstans.

Ekonomi Betydelse - Omvänd kejsare

Du kanske känner att din ekonomi är utom din kontroll just nu. Den omvända kejsaren kan antyda ens oförmåga att korrekt hantera sin ekonomiska situation. Ibland kan det också tyda på bristande disciplin när det gäller utgifter. Om det förra är ditt fall, kanske du vill hitta en professionell som kan hjälpa dig. Om det senare gäller istället, måste du verkligen titta närmare på vad du tjänar kontra vad du spenderar och lära dig att skära bort saker.

Emperor Meaning Tarot Cheat Sheet

The Emperor Meaning - Tarot Card Meanings Cheat Sheet