Konjunktion Aspekt Betydelse i astrologi

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Vad är en konjunktionsaspekt i astrologi?

Inom astrologin beskriver aspekten som kallas konjunktion två separata punkter i solsystemet som förenar och blandar deras energier. Dessa punkter är ofta planeter, som Jorden, Mars, Jupiter, men kan också vara andra ljuskroppar som Chiron, Lilith med flera. Även om solen och månen inte tekniskt sett är planeter, räknas de som sådana inom astrologiska system.

Ur vårt perspektiv på jorden verkar punkter som är i konjunktionsaspekten röra sig tillsammans. I förlossningshoroskop är de planeter som är 0 grader ifrån varandra (ge eller ta en marginal på 6 grader) och som visas inom samma stjärntecken. När dessa energier väl är blandade rör de sig och fungerar som en förenad kraft.

Konjunktion Aspekt Betydelse i astrologi, stjärntecken, Natal diagram, personlighet och horoskop


Konjunktionsaspekten och planeter

Men alla förenade energier är inte lika harmoniska som andra. Även om krafterna hos dessa planeter kombineras under en konjunktionsaspekt, betyder det inte alltid att de kommer att vara kompatibla med varandra. Faktum är att vissa energier inte alls kommer att kunna fungera bra tillsammans, medan andra är kompatibla och samarbetar. Till exempel, en Måne och Venus konjunktion aspekt är säkert mer kompatibel än Neptunus och Mars . Månens fokus på känslor och Venus talanger för kärlek och attraktion samverkar - men Neptunus drömmande och talang för det fantastiska kan förvärra Mars starka önskan om action och konkurrens. Allt detta beror på de speciella planeterna och de inblandade punkterna.

Vad kan konjunktionen planetarisk aspekt avslöja om personlighet?

Så varför är detta viktigt inom astrologi? Tja, om du kan förstå var alla planeter var belägna vid tidpunkten för din födelse, kan du ha en tydligare förståelse för de krafter som verkar i universum som kan påverka din personlighet – och därför dina styrkor och dina svagheter. Att ta reda på vilka planeter som fanns i planetaspektens konjunktion kan ge dig en fingervisning om vilka områden i ditt liv du sannolikt kommer att finna drivkraft och fokus.


I ett annat exempel, låt oss säga planeten Merkurius och planeten Neptunus var tillsammans när du föddes. Eftersom Neptunus energi representerar kreativitet och Merkurius energi representerar kommunikation, skulle detta betyda att du är en kreativ person som också råkar veta hur man uttrycker sin kreativitet. Dina talanger skulle kanske gå till spillo om du istället gick in i strikt statistikarbete.