Venus i hus Synastry Betydelser: 1: a till 12: e huset

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Venus i hus Synastry Betydelser 1: a till 12: e huset

Venus är huvudplaneten som representerar våra relationer. På grund av detta är det den viktigaste planeten i synastri, särskilt när det gäller romantiska relationer.

Den här artikeln kommer att diskutera vad Venus i vart och ett av de 12 husen betyder i samband med synastri.


Synastry är en teknik som används för att bestämma din kompatibilitet med en annan person och för att förstå och utveckla din relation med den personen.

En av komponenterna i synastry är att lägga den andras diagram ovanpå din egen för att se vilka hus på ditt diagram deras planeter faller i.


Placeringen av Venus i dina hus är en viktig faktor i synastry. I allmänhet är detta det område i ditt liv där den andra personen kommer att vara en lugnande närvaro.

I ett romantiskt förhållande kommer detta att vara den plats där du känner den starkaste kontakten med din partner.


Innehållsförteckning

 • 1 Venus i 1: a husets synastri
 • 2 Venus i 2nd House Synastry
 • 3 Venus i 3rd House Synastry
 • 4 Venus i 4th House Synastry
 • 5 Venus i 5th House Synastry
 • 6 Venus i 6th House Synastry
 • 7 Venus i 7th House Synastry
 • 8 Venus i 8th House Synastry
 • 9 Venus i 9th House Synastry
 • 10 Venus i 10th House Synastry
 • 11 Venus i 11th House Synastry
 • 12 Venus in the 12th House Synastry

Venus i 1st House Synastry

När någons Venus är i ditt första hus, kommer du att hitta den personen attraktiv från det ögonblick du först träffade. Detta är ofta ett fall av kärlek vid första anblicken.


Det verkar som om du har mycket gemensamt med den andra personen, och du kommer att gilla många av samma saker.

Den här personen får dig att känna dig attraktiv och charmig.


Även om detta kan verka som en perfekt situation kan det finnas en fara för Venus i 1: a huset i synastri.

1: a huset representerar masken du bär på dem du först träffar, och 1: a husförhållanden är vanligtvis bekanta.


Venus i första huset kan vara kärlek vid första anblicken, men det kan eller inte kan finnas något djupare eller mer omfattande än så.

Du måste titta på resten av din synastri för att se om det finns potential för en djupare, mer varaktig relation med den här personen.

Venus i 2nd House Synastry

2: a huset representerar frågor som rör pengar och ägodelar. Det representerar också våra känslor av självförtroende.

I synastri, när någons Venus är i ditt andra hus, är den här personen ett stödjande inflytande för dig.

De kan hjälpa dig ekonomiskt. De kan också hjälpa dig att känna dig trygg och säker när de är i närheten.

Venus anses vara en Benefic, vilket innebär att denna planet tenderar att ge lycka.

Om någons Venus är i ditt andra hus, har den här turen för dig.

Möjligheter kommer dig genom den här personen eller när den här personen är i närheten.

Venus i 3rd House Synastry

Om någons Venus finns i ditt tredje hus kommer kommunikationen med dem att vara trevlig.

I dag och tid är en vanlig läsning för detta att du kommer att ha en stark koppling över sociala medier.

Denna placering kan också indikera att detta är någon som du har känt sedan barndomen.

I ett romantiskt förhållande kan detta representera en barndoms älskling.

Även om Venus i 3: e huset i synastry i allmänhet är trevlig, kan det vara svårt när det gäller romantiska relationer.

Du tenderar att se den här personen som ett syskon snarare än som en potentiell partner.

Venus i 4th House Synastry

Om någons Venus är i fjärde huset i ditt diagram kan detta skapa ett mycket starkt band mellan dig. Den här personen berör dig på ett mycket djupt och personligt sätt.

4: e huset representerar dina rötter. Det är här du kom ifrån. Detta representerar också de traditioner som du växte upp i.

I ett romantiskt förhållande blir det enkelt att integrera din partner i din familj.

Dina föräldrar kommer att godkänna denna person, och de kommer vanligtvis från samma eller liknande bakgrund som du.

Venus i 4: e huset kan också betyda att denna person ger dig tur i frågor som rör fastigheter.

Venus i 5th House Synastry

Venus är relationsplaneten och 5: e huset är romantikens och könens hus.

Om någons Venus är i ditt femte hus, är det bra för en rolig och spännande kärleksaffär.

Du kommer att finna den här personen extremt attraktiv. Du kan också hitta denna placering i synastri i ett icke-romantiskt förhållande.

I det här fallet kommer det att vara någon du tycker om att vara med. Du har kul när du är tillsammans och du ser fram emot deras företag.

Detta hus är också barnens hus och kreativitet. Du kanske tycker att den här personen tar fram ditt inre barn på ett trevligt sätt.

Denna person kan också ge dig lycka och lycka när det gäller dina kreativa ansträngningar.

Venus i 6th House Synastry

Om någons Venus är i ditt sjätte hus, kanske den här personen inte utlöser romantiska känslor hos dig, åtminstone inte först.

Å andra sidan kommer du över tiden att upptäcka att det här är personen som alltid är där när du behöver dem.

Denna placering indikerar någon som är lugnande för dig när du har att göra med svårigheter som att vara sjuk eller sliten av tråkiga och otacksamma uppgifter.

Den här personen känner till dina strider och dina svagheter och kan hjälpa dig genom dem.

En person med Venus i ditt sjätte hus kan vara en mycket bra äktenskapspartner.

Det här är någon som kommer att hålla fast vid dig 'på gott och ont, till rikare eller till fattigare, i sjukdom eller i hälsa.'

Denna placering är utmärkt när det gäller någon du måste arbeta med.

De kan underlätta även de mest obehagliga uppgifterna genom sin närvaro.

Venus i 7th House Synastry

Detta är den klassiska och mest fördelaktiga placeringen när det gäller äktenskap.

Någon vars Venus är i ditt sjunde hus kommer att kännas som din själsfrände. Du kan se dem som 'din bättre hälft.'

Även om det här är en naturlig placering när det gäller äktenskap, kanske ni två inte har mycket gemensamt, särskilt först.

Om en persons Venus är i ditt sjunde hus betyder det att den står i tecknet mittemot din Ascendant.

På grund av detta indikerar denna placering inte nödvändigtvis 'kärlek vid första anblicken.'

Detta är ett förhållande som kommer att växa och utvecklas över tiden. Du kommer att upptäcka att du balanserar och kompletterar varandra.

Detta är också en bra placering i ett icke-romantiskt förhållande.

7th House styr alla en-mot-en-relationer, inklusive affärspartnerskap.

Venus i 8th House Synastry

Om någons Venus är i ditt åttonde hus kanske det här inte är ett förhållande som du är öppen för.

Detta kan vara en hemlig kärleksaffär, eller detta kan vara en person som inte är i din vanliga sociala krets.

Beroende på tecknet och de inblandade aspekterna kanske det här inte är ett bra förhållande för dig, åtminstone inte enligt konventionell visdom.

Den här personen kan leda dig till saker som inte är bra för dig eller som inte är socialt acceptabla.

Å andra sidan kommer denna person att röra dig på ett mycket djupt sätt.

De kommer att känna till dina inre hemligheter och saker som du skäms för dig själv.

Du kommer att kunna berätta för dem saker som du inte kunde berätta för någon annan.

Venus i 9th House Synastry

Om någons Venus är i ditt nionde hus indikerar detta ett förhållande som är ett äventyr på något sätt.

Detta kan vara någon från ett främmande land eller en annan kulturell bakgrund. Denna placering kan också indikera en andlig koppling till någon.

Den här personen kanske delar din religion och kan på vissa sätt till och med vara lärare för dig.

Ni två kommer att ha liknande värden och ideal.

Om det här är en äktenskapspartner kommer det att vara någon som du kommer att tycka om att resa med.

Nästan alla problem du har med dem kan lösas genom att ta en resa tillsammans, helst till ett annat land.

Venus i 10th House Synastry

Ett förhållande med någon vars Venus är i ditt 10: e hus kommer att bli offentligt på något sätt.

Det finns inget sätt att du kommer att kunna hålla det hemligt eller privat även om du ville.

Den här personen kommer att vara bra för din karriär eller offentliga rykte. De hjälper dig att stiga på något sätt.

Det är mycket troligt att de kommer att ha en position som är överlägsen dig på något sätt.

I ett romantiskt förhållande kan det här vara någon som har mer pengar än du eller är av en högre social klass.

Även om detta inte är fallet, kommer ditt förhållande till dem på något sätt att ge dig status och prestige.

Venus i 11th House Synastry

Någon vars Venus är i ditt 11: e hus kommer först och främst att känna sig som en vän.

Även om du utvecklar ett romantiskt förhållande kommer din vänskap att vara en djup och bestående del av den.

Den här personen hjälper dig också att utveckla andra vänskap och sociala nätverk. De kommer att bli din bästa cheerleader och starkaste allierade.

Det 11: e huset är också huset för förhoppningar och önskningar.

Det här är en person som kommer att uppmuntra dig att drömma och ge dig lycka till att göra dessa drömmar till verklighet.

Venus i 12th House Synastry

Det 12: e huset är ett komplicerat hus inom astrologi.

Det kallas traditionellt House of Self-Undoing. Detta representerar den del av oss som vi håller hemligt från till och med oss ​​själva.

Om någons Venus är i ditt 12: e hus kan de se dina blinda fläckar och de älskar dig för dem.

Det här är en person som kan berätta vad du inte vill höra på ett sätt som du kan hantera.

Varje gång någon av någon annans planeter befinner sig i ditt 12: e hus kan de få problem i ditt liv.

Å andra sidan vill Venus, som Benefic, hjälpa och inte skada.

På grund av detta är det mer troligt att denna person kommer att ge djup läkning till din själs djupa urtag.