Planeter, aspekter och hus i Synastry-betydelser

Planeter, aspekter och hus i synastriska betydelser - Hur man läser ett diagram

En mycket vanlig användning av astrologi är att bestämma kompatibilitet mellan människor.

En annan vanlig användning är att hjälpa människor som redan är i ett förhållande att komma överens med varandra.


Tekniken som används för att uppnå båda dessa mål kallas synastry.

Vad är synastri och hur fungerar det? Läs vidare för att ta reda på det.

Innehållsförteckning • 1 Vad är Synastry?
 • 2 Hur man läser ett Synastry-diagram
  • 2.1 Känn dig själv och din partner
  • 2.2 Dominant element
   • 2.2.1 Beräkna ditt dominerande element
   • 2.2.2 Brand
   • 2.2.3 Jorden
   • 2.2.4 Luft
   • 2.2.5 Vatten
  • 2.3 Dominant Mode
   • 2.3.1 Kardinal
   • 2.3.2 Fast
   • 2.3.3 Föränderligt
 • 3 planeter i Synastry
  • 3.1 Venus
  • 3.2 mars
  • 3.3 Kvicksilver
  • 3.4 Solen och månen
  • 3.5 Jupiter och Saturnus
  • 3.6 De yttre planeterna
 • 4 aspekter i Synastry
  • 4.1 Konjunktionen
  • 4.2 Sekstilen
  • 4.3 Torget
  • 4.4 Trinet
  • 4.5 Oppositionen
  • 4.6 Avancerade anteckningar
 • 5 hus i Synastry
  • 5.1 Relationsvägen (1: a, 11: e, 5: e, 7: e)
   • 5.1.1 Första huset / Ascendenten
   • 5.1.2 11: e huset
   • 5.1.3 5: e huset
   • 5.1.4 7: e huset
  • 5.2 Övriga hus
   • 5.2.1 2: a huset
   • 5.2.2 3: e huset
   • 5.2.3 4: e huset
   • 5.2.4 6: e huset
   • 5.2.5 8: e huset
   • 5.2.6 9: e huset
   • 5.2.7 10: e huset
   • 5.2.8 12: e huset
 • 6 Att sätta ihop allt

Vad är Synastry?

Synasty är en jämförelse av två personers födelsetabeller för att avgöra hur de naturligt interagerar med varandra. Detta kan hjälpa till att bedöma kompatibilitet.


Det kan också hjälpa till att förbättra positiva interaktioner mellan människor och minimera konflikter och missförstånd.

Även om den vanligaste användningen av synastri är att hjälpa till med romantiska relationer, kan den också användas för alla förhållanden. Vänskap, arbetsrelationer och förhållanden mellan föräldrar och barn kan förbättras genom att förstå denna teknik.


De flesta Sun Sign-kompatibilitetsartiklar använder grundläggande synastryprinciper, men till sin natur tar de bara upp en del av födelsekartan, placeringen av Sun.

Sun Signs spelar en roll i denna teknik, men det finns också många andra planeter och diagrampunkter att tänka på.

En fullständig synastry-analys kommer att ta hänsyn till hela diagrammet för båda personerna.

Många gånger kommer människor som är mycket kompatibla av Sun Sign att ha många problem som kommer att bli tydliga med en fullständig synastrytolkning.


På samma sätt kan människor som inte är kompatibla med Sun Sign hitta dolda styrkor i deras förhållande.

Hur man läser ett Synastry-diagram

Innan du lär dig synastri är det viktigt att förstå åtminstone grunderna för tolkning av naturtabellen. När du väl har gjort det är den grundläggande metoden för att bestämma kompatibilitet genom synastry att:

 1. Känn dig själv och din partner
 2. Förstå hur dina diagram interagerar med varandra med hjälp av planeter, hus och aspekter

Känn dig själv och din partner

Innan du kan bestämma hur du kommer att relatera till andra måste du förstå dig själv och din partner som individer.

Det finns många saker i ditt eget födelsekarta och diagrammet för din partner som ger värdefull information när det gäller relationer.

Hemsidan Astrology Season erbjuder ett gratis födelsediagram generator och rapport.

Medan hela diagrammet kommer att spela en roll i dina relationer finns det vissa överväganden som specifikt gäller synastry.

Läs vidare för att lära dig vad dessa är.

Dominant Element

En av de första sakerna att tänka på när det gäller relationer är din naturliga natur och din partners.

Elementen i astrologi är eld, jord, luft och vatten.

Det enklaste sättet att bestämma ditt dominerande element är att räkna antalet personliga planeter och diagrampunkter som du har i varje element.

Beräkna ditt dominerande element

Olika astrologer (och datoriserade kartgeneratorer) använder olika planeter och diagrampunkter för denna räkning.

Nedan följer planeterna och diagrampunkterna som jag använder:

 • Sol
 • Måne
 • Stigande
 • Kvicksilver
 • Venus
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturnus
 • Midheaven
 • En del av Fortune

Jag tar inte hänsyn till de yttre planeterna, Uranus, Neptunus och Pluto i denna analys.

Det finns flera orsaker till detta, men en av dem är att alla dessa planeter håller sig i samma tecken under mycket lång tid.

Elementet på varje planet eller diagrampunkt bestäms av det stjärntecken det är i.

 • Eld - Väduren; Leo; Skytten
 • Jorden - Oxen; Jungfrun; Stenbock
 • Air - Gemini; Vågen; Vattumannen
 • Vatten - cancer; Skorpionen; Fiskarna

När du väl har bestämt elementet på varje planet eller diagrampunkt är det element som har det högsta antalet ditt dominerande element.

Ju fler planeter / diagrampunkter du har i ett element, desto mer dominerande är det.

Du kanske upptäcker att du har en slips eller en relativt jämn mängd planeter eller diagrampunkter i varje element. I det här fallet kan du relatera bra till människor av alla element.

Du kanske upptäcker att du saknar ett element. Detta är också viktigt. Detta kan göra det svårare att relatera till människor av denna naturliga karaktär.

Å andra sidan kan du dra till detta hos andra för att kompensera för det du saknar i dig själv.

Människor med samma dominerande element kommer att förstå varandra mycket bra och tenderar att vara mycket kompatibla.

Brand

De med eld som det dominerande elementet i deras diagram har en mycket hög energinivå.

De är passionerade och äventyrliga. De vill vara upptagna hela tiden.

Det viktigaste för dem i relationer är en känsla av spänning och kemi.

De bryr sig inte om konflikter i relationer. Faktum är att de ofta väcks av en bra kamp.

De utan eld i sina diagram kommer att sakna energi och passion. De har låg tolerans för drama och kan ibland ses som lat.

Eld klarar sig bra med Air. Eld har svårt med jord och vatten.

Jorden

De som har jorden som dominerande element lägger stor vikt vid livets materiella sida. De är praktiska och förnuftiga.

För dem kan den romantiska inte skiljas från det pragmatiska. De tror inte på virvelvindromanser.

I relationer kommer säkerhet och ekonomiskt välbefinnande att ha företräde.

Ändå är de mycket sensuella och njuter av livets fysiska nöjen.

De utan jorden i sitt diagram kommer att ha svårt med praktiska frågor. De har lite intresse för ekonomi, vilket kan leda till problem.

Jorden klarar sig bra med vatten och har problem med eld och luft.

Luft

Om luft är dominerande i någons diagram kommer de att ha en stark intellektuell nyfikenhet och njuta av sociala situationer. De tycker om att träffa många olika människor.

För dem är det viktigaste i ett förhållande kommunikation.

De tycker att intelligens är sexig.

I allmänhet kommer de inte att hitta någon fysiskt attraktiv som inte stimulerar dem intellektuellt.

De utan luft i sina sjökort tenderar att ha svårt med saker som inte är konkreta eller konkreta.

Luft är kompatibelt med eld och har problem med jord och vatten.

Vatten

De vars dominerande element är vatten tenderar att vara känslomässiga och intuitiva.

De känner sig igenom livet och ofta är dessa känslor ganska korrekta.

De kan bilda mycket djupa band med en partner. Tillit och känslomässig koppling är de viktigaste sakerna i ett förhållande.

De kanske inte alltid uttrycker sina känslor i ord, men de vet alltid om något är fel i ett förhållande.

De utan vatten i sina sjökort kan sakna emotionellt djup och sympati för andras svårigheter.

Vatten är kompatibelt med jorden och har problem med eld och luft.

Dominant Mode

Efter att ha bestämt det dominerande elementet i ditt diagram och din partners, är det viktigt att titta på det dominerande läget.

Medan elementen representerar en persons natur, representerar lägena hur de reagerar på förändring och agerar i världen.

Använd samma diagrampunkter som du gjorde för att bestämma ditt dominerande element.

Lägena är: Cardinal, Fixed och Mutable

Stjärnteckenens lägen är följande:

 • Kardinal - Väduren; Cancer; Vågen; Stenbock
 • Fast - Oxen; Leo; Skorpionen; Vattumannen
 • Mutable - Gemini; Jungfrun; Skytten; Fiskarna

Som en allmän regel har människor som har samma dominerande läge svåra relationer med varandra.

Kardinal

De vars dominerande läge är kardinal kommer att gilla att ta ledarpositioner. De tycker om att ha kontroll och vill förändra världen eller åtminstone sin omgivning.

Att ta initiativ till vad som helst kommer lätt för dem.

Människor som saknar kardinal tecken har svårt att komma igång med projekt eller uppgifter.

När ett förhållande har två personer vars dominerande läge är kardinal, spenderar de mycket tid på att tävla om kontroll.

Fast

Människor som mestadels har fasta tecken i sitt diagram är kända för att vara ihållande och ogillar förändring. De kan vara extremt envisa.

Å andra sidan avslutar de alltid det de startar.

Människor som saknar fasta skyltar har problem med att följa upp uppgifter eller projekt.

När båda personerna i ett förhållande mestadels har fasta tecken kommer de båda att vara inställda på deras sätt och har svårt att anpassa sig till varandra.

Föränderlig

Människor vars dominerande läge är föränderligt tenderar att vara lättsamt. De kan anpassa sig till förändring och behöver inte ha kontroll.

De är glada att gå med på vad någon annan vill göra.

Människor som saknar föränderliga tecken tenderar att sakna flexibilitet och motstå förändringar som de inte initierade.

Till skillnad från de andra två lägena kan i allmänhet två personer som har mest föränderliga tecken komma överens.

Å andra sidan är det svårt för dem att åstadkomma någonting tillsammans.

Planeter i Synastry

När du förstår din allmänna natur och din partners, är det viktigt att överväga de enskilda planeterna.

Planeter representerar de olika delarna av vår personlighet och var och en av dem har en särskild funktion.

De viktigaste planeterna i synastry listas nedan.

Venus

Venus är den viktigaste planeten när det gäller relationer. Detta är kärleksplaneten.

Ofta tros Venus roll endast täcka romantisk kärlek, men den reglerar alla aspekter av kärlek. Vänskap, kärlek mellan förälder och barn och offerkärlek styrs av Venus.

Placeringen av Venus kommer också att avgöra vad du vill och önskar i en partner samt vad du tycker är fysiskt attraktiv.

Venus är också viktigt när det gäller långvariga relationer. Denna planet avgör hur du visar kärlek och tillgivenhet och hur lätt eller svårt det är att komma överens med andra.

Venus fungerar bäst i Oxen, Vågen och Fiskarna och hindras i Väduren, Skorpionen och Jungfrun.

Mars

Den näst viktigaste planeten när det gäller en synastri / kompatibilitetsanalys är Mars.

Mars styr hur du går efter vad du vill och hur du tar initiativ. Denna planet visar hur du hävdar dig själv och hur du hanterar konflikter.

Även om Mars styr konflikter skapar denna planet också sexuell kemi, särskilt i samband med Venus.

Faktum är att Venus / Mars kontakter mellan två personer är en av indikatorerna på att ett förhållande kommer att vara en romantik snarare än en vänskap.

Mars är som bäst i Väduren, Skorpionen och Stenbocken och som värst i Oxen, Vågen och Cancer.

Kvicksilver

Kvicksilver styr kommunikationen, och detta är viktigt för alla förhållanden.

Med god kommunikation kan även svåra relationer överleva. Med dålig kommunikation kan även de mest kompatibla relationerna misslyckas.

Kvicksilverkontakter mellan människor kommer att avgöra hur väl de kommer att kunna arbeta igenom problem och om de känner att de kan prata med varandra.

Kvicksilver är starkast i Tvillingarna och Jungfrun och svagast i Skytten och Fiskarna.

Solen och månen

Medan solen och månen spelar en stor roll i ens födelsekarta, spelar de en något mindre när det gäller synastri och kompatibilitet. De är dock fortfarande mycket viktiga.

Sol- och månekontakter mellan människor kommer att avgöra hur mycket de känner att de har gemensamt och hur väl de förstår varandra på en intuitiv basis.

Jupiter och Saturnus

Jupiter och Saturnus spelar en liten men viktig roll i relationer.

Å andra sidan stannar Jupiter i samma tecken i ungefär ett år och Saturnus spenderar cirka två och ett halvt tecken på ett år.

På grund av detta blir de mindre relevanta om du är med någon i din egen ålder.

Om det finns ett åldersgap mellan dig, till och med en relativt liten, kommer dessa planeter att spela.

Jupiter styr en känsla av generositet och din förmåga att ha kul tillsammans. Jupiter är också den planet som är inblandad i om ni kommer att kunna förlåta varandra.

Saturnus styr svårigheter och svårigheter. Denna planet kan sätta en dämpare för dina känslor för varandra.

Å andra sidan finns starka Saturnus-kontakter ofta hos människor som stannar länge tillsammans. Detta beror på att Saturn ger förmågan att uthärda genom problem.

De yttre planeterna

Rollen hos de yttre planeterna, Uranus, Neptunus och Pluto, är varierande. Mycket beror på de val som ni båda gör.

Alla effekter som de har kommer vanligtvis att vara negativa.

Dessa planeter rör sig mycket långsamt, så om det inte finns ett mycket stort åldersgap mellan dig, kommer dessa planeter att vara i samma tecken i båda dina diagram.

Högst kommer de att vara ett tecken från varandra.

Uranus representerar frestelsen mot hyperindividualitet och självständighet.

Detta kan orsaka onödig oenighet i ditt förhållande om du låter det.

Neptun representerar bedrägeri, vilseledande och grumlig syn. Det kan vara trevligt att falla under Neptuns besvärjelse, åtminstone först.

Tyvärr leder det dock vanligtvis till besvikelse och desillusion.

Pluto betyder mörker och fula, obehagliga saker. Mer än det betyder det en attraktion till dessa saker och önskan att gräva upp dem.

Att ge efter för dessa frestelser kan orsaka alla slags svårigheter i relationer.

Aspekter i Synastry

I föregående avsnitt diskuterade jag samband mellan planeter i två personers födelsetabeller.

Dessa anslutningar kallas aspekter och de är en nyckelkomponent i en synastry-analys.

De viktigaste aspekterna är konjunktionen, sextilen, torget, trinet och oppositionen.

Det enklaste sättet att se dessa aspekter är genom de element och lägen som beskrivs ovan.

Aspekter är viktiga i födelsetabellen för varje individ separat och mellan deras diagram.

Det är mycket vanligt att det finns starka kontakter med människor som har planeter som utlöser viktiga aspekter i ditt eget diagram.

Konjunktionen

Den mest kraftfulla aspekten är konjunktionen (0 grader). Detta är när planeter är tillsammans, vanligtvis i samma tecken.

Denna aspekt kan vara lätt eller svår beroende på planeterna som är inblandade.

I allmänhet är sammankopplingar med Venus och Jupiter fördelaktiga. Sammankopplingar med Mars och Saturnus tenderar att vara svåra.

I kombination tenderar Merkurius att smälta samman med den andra planeten.

Sammankopplingar med och mellan armaturerna, solen och månen, är kraftfulla men komplicerade. Mycket beror på det involverade stjärntecknet.

Sammankopplingar med de yttre planeterna representerar frestelser som kan leda till katastrof om du ger efter för dem.

Sextilen

Sekstilen (60 grader) är en trevlig aspekt som tenderar att ge energi och excitera.

Tecken som sextil är är två tecken från varandra.

De har komplementära element (eld / luft eller jord / vatten), men de har olika lägen.

I allmänhet är planeter som är sextil vänliga mot varandra. De gillar varandra och fungerar som allierade. I de flesta fall är sextilier positiva aspekter.

Situationen är dock komplicerad när det gäller malefics, Mars och Saturnus, och till de yttre planeterna, särskilt när de sextilerar Luminaries, solen eller månen.

De är fortfarande vänliga, men de är inte nödvändigtvis hjälpsamma. De kan jämföras med vänner som har ett dåligt inflytande.

Torget

Kvadraten (90 grader) är en spänd aspekt. Den allmänna känslan av en kvadrat är av friktion och irritation.

Tecken som är fyrkantiga skiljer sig från tre skyltar.

Tecken som är fyrkantiga har samma läge, kardinal, fast eller föränderligt, men har oförenliga element, dvs. eld och vatten.

Planeter som är fyrkantiga ständigt gnuggar varandra på fel sätt.

Med detta sagt, i romantiska relationer, kan spänningen från rutor lätt förvandlas till sexuell kemi.

En vanlig aspekt mellan människor som tycker varandra oemotståndligt attraktiva är en kvadrat mellan en persons Mars och den andra personens Venus.

Kvadrater med välgörenheterna, Venus och Jupiter, tenderar också att vara mycket lättare än de med andra planeter.

Detta beror på att Venus och Jupiter till sin natur vill vara hjälpsamma. De kommer inte att ge så mycket hjälp som de skulle med en lättare aspekt, men de kommer också att undvika att göra någon skada.

Trigen

Trinet (120 grader) är en härlig aspekt. Trines ger harmoni och förståelse. Tecken som är trinet har samma element.

I diagrammet är de fyra tecken från varandra.

I synastri visar triangeln mellan diagrammen för två personer områden med fullständig harmoni och förståelse.

Det är här människor kan slutföra varandras meningar och känna sig lugna och säkra med varandra.

I romantiska relationer är trines mycket hjälpsamma.

Å andra sidan, om två personer har för många trines utan rutor, kan de sakna sexuell kemi. Deras förhållande kan verka mer som en nära vänskap än en romantik.

Trines är vanligtvis hjälpsamma även med malefics, Mars och Saturnus.

Trines med Mars tenderar att ge styrka och mod, och trines med Saturnus ger tålamod, stabilitet och uthållighet.

Oppositionen

Motstånd (180 grader) i ett födelsetabell är tuffa. De menar exakt vad deras namn antyder, planeterna motsätter varandra.

I synastri är situationen dock lite mer komplicerad.

När du lär dig astrologi är det till stor hjälp att lära sig och memorera motsatta teckenpar. Dessa är:

 • Väduren / Vågen
 • Oxen / Skorpionen
 • Tvillingarna / Skytten
 • Cancer / Stenbock
 • Leo / Vattumannen
 • Jungfrun / Fiskarna

Motsatta skyltar har samma läge, men har kompletterande element (eld / luft eller jord / vatten).

Oppositioner är vanliga i relationer, särskilt äktenskap och långvariga partnerskap.

Detta beror på att de ger balans. Den andra personen är stark där du är svag och vice versa.

Trots det kan motstånd med malefics, Mars eller Saturnus, eller med Outers vara extremt svårt och försökande.

Avancerade anteckningar

I det här avsnittet beskrevs aspekterna med enbart tecken.

Om du är nybörjare kan du hitta massor av användbar information genom att upptäcka aspekter efter tecken.

Många astrologer föredrar dock att vara mer exakta och räkna aspekter efter graden och lämna en tillåten felmarginal. Denna marginal är känd som en klot.

Olika grenar av astrologi bestämmer kulor på olika sätt, och enskilda astrologer kommer att variera i de kulor som de använder.

När man mäter aspekter med exakta grader och klot kommer ibland ett diagram att ha det som kallas en 'kors-tecken' -aspekt. Det är då planeterna är i aspekt efter grad, men inte genom tecken.

Ett exempel på detta skulle vara 29 grader Väduren och 1 grad Taurus. Olika astrologer behandlar korsteckenaspekter på olika sätt.

Det viktigaste att veta som nybörjare är dock att ju närmare en aspekt är efter grad, desto starkare blir den.

Det är bra att ignorera korsmärkesaspekter tills du är mer erfaren och har tänkt igenom hur du vill hantera dem.

Hus i Synastry

Hus i ett födelsetabell betyder ämnen i våra liv. Varje hus styr ett allmänt inflytandeområde.

I synastri är det viktigt att veta vilka hus planeterna i den andras diagram berör för att avgöra vilken del av ditt liv de kommer att påverka.

Relationsvägen (1: a, 11: e, 5: e, 7: e)

De viktigaste husen när det gäller romantiska relationer är 1: a, 11: e, 5: e och 7: e.

Dessa hus utgör en väg som berättar den ikoniska historien om hur relationer utvecklas.

1: a huset / Ascendant

Alla relationer börjar som första husrelationer.

Det här är den del som du visar för människor du inte känner och hur du agerar med någon du just träffat.

Det här huset avgör också om du eller den andra personen bestämmer dig för att träffas igen.

Ascendenten är en speciell diagrampunkt som är en del av ditt första hus. Det här är den plats som steg upp i öst vid ditt första andetag.

Ascendenten bildar aspekter precis som planeterna gör, och den relaterar till din kropp, ditt utseende och hur du presenterar dig själv i världen.

11: e huset

Det 11: e huset styr vänskap. Många romantiska relationer börjar som vänner, och andra går aldrig längre än vänskap.

5: e huset

I samband med relationer styr 5: e huset dejting och romantiska relationer.

5: e huset är alltid motsatsen till 11: e huset, och för de flesta är det en tydlig skillnad mellan vänskap och romantiska partners.

7: e huset

7th House är det hus som styr äktenskap och långvariga partnerskap.

Detta hus är alltid motsatsen till första huset. Du kan titta till ditt 7: e hus för att bestämma egenskaperna hos din perfekta kompis.

Andra hus

De andra husen spelar också en roll i relationer, men de spelar vanligtvis in när en långvarig relation har skapats och du bestämmer dig för att spendera dina liv tillsammans.

Att analysera dessa hus kan ge en indikation på dina styrkor och utmaningar att leva tillsammans.

2: a huset

Detta är huset för pengar och ägodelar.

Frågor som rör andra husfrågor kan göra eller bryta många äktenskap och långvariga partnerskap.

3: e huset

Detta hus styr kommunikation, syskon och korta resor. Kommunikation är en viktig del av alla relationer.

Det här huset kan också vara en fälla för romantiska relationer om en person börjar se den andra som en bror eller en syster.

4: e huset

Detta är hemmets hus. Det styr inhemska frågor.

Det styr också frågor som rör dina föräldrar, din släktlinje och dina traditioner.

6: e huset

Detta hus styr frågor som är relaterade till sjukdomar. Det styr också de dagliga sysslor som är nödvändiga för att driva ett hushåll.

Ditt jobb kan också falla under 6: e huset, särskilt om det inte är en karriär eller ett yrke, utan bara ett sätt att betala räkningarna.

8: e huset

8: e huset representerar några av de största utmaningarna för äktenskap och långvariga partnerskap. Detta hus styr frågor som död och dolda mörka hemligheter.

Det är också huset för ”andras pengar” och reglerar din gemensamma ekonomi.

9: e huset

Det här huset styr din tro eller religion. Det reglerar också högre utbildning och utlandsresor.

10: e huset

Det 10: e huset styr din offentliga personlighet och ditt rykte.

10: e huset är alltid motsatsen till 4: e, och 4: e / 10: e axeln visar hur bra du kan balansera ditt hem och din karriär.

Medan det 7: e huset är äktenskapets hus, är bröllopsceremonier 10: e husfrågor.

Midheaven är kartpunkten som representerar den plats som var högst på himlen när du föddes.

Denna punkt kommer att bilda aspekter precis som en planet gör, och dess betydelse är sammanflätad med 10: e huset.

12: e huset

Detta hus har komplicerade betydelser, men i samband med ett förhållande är detta din blinda fläck.

Det är de saker som din partner kommer att se i dig som du inte kan se i dig själv.

Få alltid att falla på plats

En synastry-kompatibilitetsanalys är komplex och involverar jonglering med mycket information. En del av informationen är förvirrande och kan till och med vara motstridiga.

Detta matchar livet. Relationer är också komplexa.

Om du precis har börjat, ta dig tid. Titta på några överväganden och se om de hjälper dig att förstå ditt förhållande bättre.

Om något inte är vettigt, lägg det åt sidan. Det kan vara mer meningsfullt när du tittar på andra överväganden i synastry-analysen. Du kanske också tycker att det finns andra saker som motverkar eller till och med motsäger det.

Kom ihåg att syftet med en synastry-analys är att hjälpa dig och din partner att förstå varandra bättre.

Detta gör det lättare att fatta beslut om ditt förhållande och ger dig vägledning för att komma igenom grova fläckar.

Förvänta dig inte att förstå allt direkt. Precis som ditt förhållande kommer ditt synastridiagram att utvecklas över tiden.