LIVSVÄGNUMMER

Ditt LIVSVÄGNUMMER – även känt somÖdesvägen– härleds från alla siffror i ditt FÖDELSEDATUM. (Om du känner till ditt livsvägsnummer, scrolla ner till länkarna nedan).

Din födelsedag är så mycket mer än ett mått på din ålder.

Din födelsedag ger erkännande och firande till din existens på jorden.Siffrorna i ditt födelsedatum representerar din egen heliga utgångspunkt –den exakta numeriska sekvensen som du föddes i. Detta beskriver det speciella med din individuella resa. Det är huvudvägen du kommer att färdas under denna livstid, och är den mest kraftfulla av alla dina personliga nummer.


Your Life Path Number hjälper dig att känna igen ditt sanna jag – och känna dig bekväm att bara vara DIG. Detta är ovärderlig kunskap när vi utvecklas från självmedvetenhet till självacceptans! Din livsväg innehåller alla väsentliga egenskaper och egenskaper du behöver för att uppfylla dina egna önskningar och avsikter. Självacceptans är äkthet, vars utveckling är avgörande om vi ska utvecklas till 'nästa steg' av vår resa.

Så här beräknar du ditt livsvägsnummer (inklusive masternummer)

EXEMPEL: Om du föddes den 26 februari 1989 skulle du lägga till följande:

Månad: Februari = 2
Dag: 2+6= 8
År: 1+9+8+9=2+7= 9 (Se till att lägga till alla fyra siffror för året. Förkorta INTE till ’89)Lägg nu samman delsummorna. Om du inte omedelbart får en enda siffra, fortsätt att lägga till tills du gör det. 2 + 8 + 9 = 1 + 9 = 1 + 0 = 1 . I det här fallet är Life Path Number 1.


MASTERNUMMER: Om dina födelsenummer uppgår till 11/2, 22/4, 33/6, 44/8 eller 55/10/1, hittar du ytterligare material i slutet av ditt grundläggande livsvägsnummer. Båda delarna är lika viktiga. Grundnumret är alltid aktivt, även när tvåsiffrorna inte är det.

RELATION : Det är bra att bekanta dig med livsvägsnumren för andra människor i ditt liv. Detta hjälper dig att förstå deras unika personligheter och omständigheter. Relationer av alla slag kan gynnas av att vara medvetna om varandras individualitet, ideal och ambitioner.