Leo Man and Pisces Woman Compatibility: Love, Sex, and Chemistry

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Leo Man and Pisces Woman Compatibility Kärlek, sex och kemi

En kombination av leomannen och fiskarna har inte mycket gemensamt. Det finns ingen större aspekt mellan dessa tecken, vilket gör dem till en dålig zodiakmatch.

Eftersom en leomann har en så stark personlighet och en Fiskekvinna är så anpassningsbar, kommer hon naturligtvis att anpassa sig till vem han vill att hon ska vara, åtminstone först.


När de spenderar mer tid tillsammans kommer hon att börja bli sig själv mer och mer. Detta kommer att vara en kritisk punkt i deras relation.

När de lär känna varandra och försöker bygga en relation, kommer dessa skillnader att bli uppenbara.


Om de älskar varandra tillräckligt, men med mycket arbete och tålamod, kommer de att kunna upprätthålla ett varaktigt förhållande.Om du vill känna den otroliga, underbara förbindelsen med din Leo-man, så är Leo Man Secrets “Roadmap” är den mest omfattande guide som någonsin skapats för att förstå en leomann.


Testa detta 'hemliga vapen' själv

Innehållsförteckning

 • 1 Leomann, Fiskarna: Starkaste kompatibilitetspunkter
 • 2 Viktiga drag hos en leomann i förhållande till en Fiskekvinna
 • 3 Viktiga egenskaper hos en Fiskekvinna i förhållande till en leomann
 • 4 Leo man, Fiskarna kvinna: Dating och tidiga skeden av förhållandet
 • 5 Leo man, Fiskarna kvinna: Sexuell kompatibilitet
 • 6 Leomannen, Fiskarna: äktenskap och familjeliv
 • 7 Leomannen, Fiskarna: Arbeta tillsammans
 • 8 Typiska slagsmål mellan leomannen och fiskarna och hur man löser dem

Leomannen, Fiskarna: Starkaste kompatibilitetspunkter

 • Hängivenhet för deras familj
 • Hans skyddande instinkter
 • Hennes förmåga att förstå andra
 • Hans stabilitet
 • Hennes anpassningsförmåga
 • En önskan att få förhållandet att fungera

Viktiga egenskaper hos en leomann i förhållande till en Fiskekvinna

Leo-kompatibilitetsdiagram och procentsatser för stjärntecken


För att förstå stjärnteckenens natur finns det mycket mer än bara en samling slumpmässiga personlighetsdrag.

Precis som vårt DNA är varje tecken en kombination av olika byggstenar som samlas på ett unikt sätt, vilket är hur vi kan härleda varje tecken.


Varje tecken har ett element som beskriver tecknet och ett läge som beskriver hur tecknet fungerar i världen.

Varje element kan delas vidare längs två polariteter, varma / kalla, som beskriver elementets energinivå och vått / torrt, som beskriver hur det elementet bearbetar världen.


Mode för Leo är fixad, vilket innebär att han följer etablerade mönster och ogillar förändringar.

Elementet av Leo är eld. Elden är het, och så har Fire Signs mycket energi och hög aktivitetsnivå.

Elden är också torr, vilket innebär att Fire Signs bearbetar världen som solid med tydliga skillnader.

I Leo kombinerar dessa olika delar en man som är djärv och modig men som också är solid och grundad i den materiella världen.

En leomann är prålig och har känsla för det dramatiska, men han har mycket substans.

Hans hjärta är rotat i världens njutningar och svårigheter som han kan se och röra vid.

Han ser de flesta frågor som skuren och torr, och han har inte mycket tålamod för nyanser eller nyanser av grått.

Viktiga egenskaper hos en Fiskekvinna i förhållande till en leomann

Fiskens kompatibilitetsdiagram Stjärnteckenprocent

De tre lägena är Cardinal, Fixed och Mutable.

När ett kardinalskylt vaknar har hon en plan för dagen för saker hon vill göra och åstadkomma.

Ett fast tecken vaknar och förväntar sig att göra sakerna som hon alltid har gjort dem.

Däremot vaknar ett föränderligt tecken utan planer eller förväntningar. Istället väntar hon på att se vad dagen har att erbjuda.

Fiskarna är föränderligt vatten. Som ett föränderligt tecken anpassar sig en Fiskekvinna till världen omkring sig.

Precis som de andra föränderliga tecknen, tvillingarna, jungfrun och skytten, försöker inte fiskarna att kontrollera sin miljö eller att påtvinga den sin vilja.

Istället anpassar hon sig till vad som än händer på vägen.

Elementet av vatten är kallt, vilket betyder att det har en låg aktivitetsnivå. Det är också vått, vilket innebär att Fiskarna bearbetar världen som flytande och smidigt.

En Fiskekvinna flyter med som fisken som är hennes symbol. Av alla tecken är Fiskarna minst kopplade till den fysiska världen.

För många Fiskar är deras kropp nästan ett besvär, vilket håller dem från världen av drömmar och idéer, det är där de hellre skulle vara.

Eftersom en Fiskekvinna är så flytande är hon ofta psykisk , med åtminstone en viss grad av empati.

I relationer kommer hon naturligtvis att bli vem den andra personen vill att hon ska vara.

Hon gör inte detta för att lura någon. Det är något som hon inte kan hjälpa till eftersom andras behov och önskningar lätt kan prägla sig på henne.

Leo man, Fiskarna kvinna: Dating och tidiga skeden av förhållandet

När en leomann och fiskarna träffas kommer de sannolikt att lockas till varandra.

En leomann har en känsla av stil som kommer att underhålla en fiskkvinna.

På samma sätt har en Fiskekvinna ofta ett mjukt sätt och ett sårbart utseende som kommer att få fram en leomans galna och skyddande karaktär.

En leomann har en kraftfull personlighetskraft, och en Pisces-kvinna kommer inte att kunna undvika att anpassa sig till honom.

Hon kommer att börja agera som den kvinna som han vill att hon ska vara.

Detta får dem att tro att de är mer kompatibla än de egentligen är.

Även om en Pisces-kvinna naturligtvis kommer att förändras för att passa en partner, kan dessa förändringar bara gå så långt.

Så småningom kommer hennes sanna natur att återupprätta sig själv. Detta kommer antagligen inte att hända förrän efter att dessa två tillbringat mycket tid tillsammans.

Leo man, Fiskarna kvinna: Sexuell kompatibilitet

En fiskkvinnas anpassningsförmåga gör henne extremt mottaglig när det gäller sex. Hon kommer att ta in en människas kropp, sinne och själ.

En leomann kommer att känna sig stark och viril med henne, och till en början kommer deras sexliv att vara underbart. Med tiden kommer emellertid deras skillnader att bli uppenbara.

En Fiskekvinna vill ha ett djupare känslomässigt band än vad han kan ge henne.

På samma sätt vill en leomann ha mer värme och eld i sovrummet än hon kan.

Leomannen, Fiskarna: äktenskap och familjeliv

En leomann och fiskarna har låg äktenskapskompatibilitet.

Men om han accepterar att han har en fru som är utomjordisk och en som han aldrig kommer att förstå helt, kommer de att kunna få sitt förhållande att fungera.

Han kommer att ge henne grundstötning och skydd, och hon kommer att ge magi och skönhet i deras liv.

Folklore är fylld med berättelser om män som förälskar sig i sjöjungfrur eller andra magiska varelser i mänsklig förklädnad.

De gifter sig och förhållandet går bra tills han upptäcker hennes sanna form.

Dessa berättelser är analoga med de utmaningar som en leomann och en fiskkvinna står inför när de gifter sig.

Huvudskillnaden mellan dessa två är att han är djupt rotad i väsentlighet, och det är hon inte.

Hon kommer att få henne att komma ner på jorden en stund när de går ut, men det kommer att bära på henne över tiden.

När förtrollningen av romantik bryts kommer han att ha svårt att förstå henne och hur hon tänker. Vid denna tidpunkt kommer deras verkliga arbete att börja.

När det gäller barn beror deras framgång som föräldrar på hur bra de kommer att kunna hantera den övergång som kommer att inträffa när de upptäcker hur olika de verkligen är.

Om de klarar det bra kommer de att balansera varandra som föräldrar.

Om de inte gör det kommer de att ha svårt att kommunicera och nå enighet om barnens frågor.

Leomannen, Fiskarna: Arbeta tillsammans

Även om en leomann och fiskarna kan förhandla om skillnader när det gäller deras personliga förhållande, kommer det att vara mycket svårt att arbeta tillsammans.

Det kommer att bli mycket svårt för dem att kommunicera eftersom de ser världen så annorlunda.

I väldigt verklig bemärkelse talar en leomann och en fiskkvinna olika språk.

De kommer att göra det bättre i ett arbetsförhållande om de ingår i ett team med andra människor.

På så sätt kommer det troligen att finnas någon som kan översätta och tolka sina separata idéer så att de båda kan lysa på sitt eget sätt.

Typiska slagsmål mellan leomannen och fiskarna och hur man löser dem

Även om en leomann och fiskarna är så olika kommer det inte att finnas mycket uppenbara konflikter eller slagsmål mellan dem. Hon kommer att följa med honom tills hon inte längre kan.

När hon börjar visa sin sanna natur kan en leomann dock känna sig förvirrad eller till och med förrådd.

Det kommer att vara mycket svårt för honom att förstå att hon inte lurade honom, men att hans personlighet imponerade på hennes.

Det torra sättet han bearbetar världen på kommer att få honom att bli förvirrad om hon försöker förklara, förutsatt att hon kan hitta orden för att göra det.

På grund av detta skulle det vara bäst för dem att ta sitt förhållande långsamt och spendera mycket tid tillsammans innan de gör någon form av permanent engagemang för varandra.

När han väl kan se henne som hon verkligen är, måste han fatta beslutet om han är villig att acceptera henne trots att han aldrig förstår henne helt.

Om han gör det kan de ha en lång och tillfredsställande relation tillsammans.

Slutsats

En leomann och en fiskekvinna är väldigt olika, men deras skillnader kommer inte att vara uppenbara först.

I de flesta fall tenderar tecken som inte har någon aspekt mellan sig att inte gå ihop alls, så om förhållandena fungerar i allmänhet.

När det gäller leomannen och fiskarna är deras skillnader inte uppenbara från början. Det betyder att de har goda chanser att träffas.

Om en leomann och fiskekvinna kommer igenom denna övergång kommer de att kunna arbeta igenom sina skillnader och ha ett långt och lyckligt liv tillsammans.

Om du vill veta vad en leomann egentligen vill är det värt att läsa det omfattande Leo Man Secrets guide .