Leo Man och Aquarius Woman Kompatibilitet: Kärlek, sex och kemi

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Leo Man and Aquarius Woman Compatibility Kärlek, sex och kemi

En leomann och en vattenmästarkvinna är från motsatta tecken.

På ett sätt, vid bestämning kompatibilitet med stjärntecken , motsatta tecken är de naturliga partnerna för varandra. Å andra sidan är detta en spänd aspekt med potential för konflikt.


I praktiken överensstämmer vissa motsatta teckenpar bättre med varandra än andra, så hur väl matchade och kompatibla är de?

En leomann, Vattumannen kvinnokombination är en av de svårare motsatta skyltkonfigurationerna.


De kommer att finna varandra attraktiva, och problemen mellan dem kommer inte att vara uppenbara först. Men om de inte är försiktiga över tiden kan skillnaderna mellan dem bli oförenliga.

Om de ska upprätthålla ett lyckligt och hälsosamt långvarigt förhållande måste paret båda övervinna sin naturliga benägenhet att gräva i hälarna inför oenighet.


Om du vill känna den otroliga, underbara förbindelsen med din Leo-man, så är Leo Man Secrets “Roadmap” är den mest omfattande guide som någonsin skapats för att förstå en leomann.

Testa detta 'hemliga vapen' själv

Innehållsförteckning


 • 1 Leomann, Vattumannskvinna: Starkaste kompatibilitetspunkter
 • 2 Viktiga drag hos en leomann i förhållande till en Vattumannskvinna
 • 3 Viktiga egenskaper hos en Vattumannskvinna i förhållande till en leomann
 • 4 Leo man, Vattumannen kvinna: Dating och tidiga skeden av förhållandet
 • 5 Leo man, Vattumannen kvinna: Sexuell kompatibilitet
 • 6 Leomannen, Vattumannen kvinna: Äktenskap och familjeliv
  • 6.1 Föräldraskap
 • 7 Leo man, Vattumannen kvinna: Arbeta tillsammans
 • 8 Typiska slagsmål mellan en leomann och en vattenmästarkvinna och hur man löser dem

Leo man, Vattumannen kvinna: Starkaste poäng av kompatibilitet

 • Bra kemi
 • Ömsesidig dragkraft
 • Balans
 • Trofasthet
 • Stabilitet
 • Uthållighet

Viktiga egenskaper hos en leomann i förhållande till en Vattumannskvinna

Leo-kompatibilitetsdiagram och procentsatser för stjärntecken

En leomann är större än livet, och han har en kunglighet för honom. Han är van att ta emot respekt och beundran, och han tar emot beröm som näring.


Han är generös och storsinnig och kommer fritt att berömma och beundra andra.

En leomann kommer att skydda dem som är sårbara och verkligen vill att alla ska vara lyckliga.


Hans godmodig uppförande får honom att verka som om han skulle vara lättsam, men en leomann kan vara extremt envis.

Leo är ett fast tecken, och precis som alla fasta tecken, när han bestämmer sig, ändrar han det sällan.

En leomann är orubblig och lojal, och han kan vara en hängiven familjeman. Han är mycket stolt över sin familj och han kommer att göra vad som är nödvändigt för att skydda och ta hand om dem.

Även om en leomann sällan saknar kvinnlig uppmärksamhet, tenderar han att vara intresserad av kvinnor som inte är angelägna om att vara en del av hans domstol.

Han gillar en utmaning och kommer att doma någon som är svårare att imponera.

Viktiga egenskaper hos en Vattumannskvinna i förhållande till en leomann

Vattumannens kompatibilitetsdiagram Stjärnteckenprocent

En Vattumannskvinna är hennes egen person. Av alla tecken är hon den svåraste att definiera i allmänna termer.

Det beror på att hon går ur sitt sätt att inte passa in och trotsa stereotyper.

De flesta andra tecken känns åtminstone lite obekväma om de inte följer normerna i sitt samhälle.

En Vattumannskvinna gör det inte. Hon är verkligen stolt över att vara annorlunda.

Vattumannen har rykte om att vara öppensinnad, men detta rykte är mycket vilseledande.

Vattumannen är också ett fast tecken. Det är sant att hon kommer att lyssna på någon idé någon vill berätta för henne.

Hon är verkligen intresserad av vad andra har att säga. Hon kommer att lyssna aktivt och ställa intelligenta frågor.

Detta ger människor intrycket att hon håller med dem och accepterar vad de har att säga.

Ändå är det sällsynt att något någon säger kommer att ändra sig.

Även om hon är konservativ, kommer en Vattumannskvinna vanligtvis att ha en jämlik sträcka.

Hon kommer säkert att tro att hennes åsikt är lika bra eller bättre än någon annans.

På grund av detta tenderar hon att inte skjuta upp för någon, inte ens myndighetspersoner eller experter. Det är hon som kommer att meddela att kejsaren inte har några kläder.

Leo man, Vattumannen kvinna: Dating och tidiga skeden av förhållandet

Det kommer att bli en omedelbar attraktion mellan en leomann och en Vattumannskvinna, oavsett om de känner igen den som sådan eller inte.

Denna attraktion kan manifestera sig som en känsla av irritation, men de kommer att ha svårt att sluta tänka på varandra.

Hon kommer att hitta honom underhållande, och han kommer att hitta henne spännande.

Hon kommer att visa intresse för honom, men hon kommer inte att bli en del av hans beundringsrätt. Detta får honom att vilja imponera på henne ännu mer.

De kommer sannolikt att börja sitt förhållande som vänner, men med tiden kan det bli något mer.

Båda rör sig långsamt, eftersom ingen av dem gillar plötslig förändring.

Vid någon tidpunkt kommer de att inse att de är kär i varandra, och deras relation kommer att fortsätta därifrån.

Leo man, Vattumannen kvinna: Sexuell kompatibilitet

Som motsatta tecken kommer en Leo-man och en Vattumannskvinna att ha mycket kemi mellan sig. De kommer att ha ett tillfredsställande sexliv tillsammans.

Trots sin avskilda uppförande är en Vattumannskvinna lekfull och nyfiken i sängen. En leomann är äventyrlig och djärv, och han är villig att prova nya saker.

Leomannen, Vattumannen kvinna: Äktenskap och familjeliv

Trots att en leomann och en Vattumannskvinna kommer att finna varandra attraktiva, och även om de båda är stabila och konsekventa, kommer de att stöta på problem i äktenskapet när de försöker bygga sina liv tillsammans.

Som Fixed Signs kommer de att ha svårt att anpassa sig till varandras rutiner och idiosynkrasier.

Ingen av dem är mycket bra på att bestå av, och någon gång kommer de att finna sig i strid.

Oavsett sidofrågorna kommer kärnfrågan att vara hans stolthet och hennes avskildhet.

Även om hon kanske håller tungan offentligt med människor som hon inte känner, kommer hon att vara ärlig om vad hon tycker privat med någon hon bor hos.

Hennes åsikter kanske inte alltid är smickrande för sin man och inte heller kommer hon alltid med honom. Vid någon tidpunkt kommer detta att bära på honom.

Han kommer att vilja känna sig älskad och uppskattad. Även om hon älskar och uppskattar honom, tenderar hon inte att visa dessa känslor på ett sätt som kommer att mata hans stolthet.

Detta kommer att göra honom mer envis och höghänt, vilket gör henne mer avskild, vilket leder till en ond cirkel om de inte är försiktiga.

Å andra sidan kommer det faktum att de är Fixed Signs också till deras fördel.

När de väl har ingått ett förhållande kommer de att vara ovilliga att lämna det, särskilt efter att de har blivit vana vid varandra.

Föräldraskap

Om en leomann och en vattenmästarkvinna har barn, kommer de att ge sina barn en stimulerande och unik miljö.

Beroende på barnens temperament kommer de antingen att uppskatta detta eller bli generade av det.

Trots deras olikheter kommer en leomann och en Vattumannskvinna att presentera en enad front när de interagerar med barnen, och ingen av dem kommer att flyttas av förhandlingar eller ursäkter när de har satt en regel eller gräns.

Leomannen, Vattumannen kvinna: Arbeta tillsammans

Så småningom kommer en leomann och en vattenmassakvinna att hitta ett sätt att arbeta tillsammans, men det tar lång tid.

Båda kommer att komma i ett arbetsförhållande med fastställda idéer om 'rätt' sätt att göra saker och om vad som är 'bara fel.'

Om de har tur kommer dessa idéer att vara överens med varandra. Troligtvis kommer de dock att vara i strid.

Den goda nyheten är att ju längre de arbetar tillsammans, desto mer tid kommer de att behöva anpassa sig till varandra.

När de väl har anpassat sig till varandra kommer arbetsförhållandet att gå smidigt och de kommer att kunna bli mycket uppnådda.

De kommer dock båda att ha svårt att anpassa sig till oväntade förändringar och oförutsedda omständigheter.

Typiska slagsmål mellan en leomann och en kvinna i vattnet och hur man löser dem

Förhållandet mellan en leomann och en Vattumannskvinna kan bli volatil.

Huvudproblemet kommer att vara att en Vattumannskvinna inte kommer att kunna ge en leomann den beundran och respekt som han längtar efter. Det ligger bara inte i hennes natur att göra det.

Det här är en del av vad han först tyckte om henne, men med tiden kommer det att bära på honom och kan vara källan till slagsmål mellan dem.

Detta kommer att manifestera sig i att han envist gräver i hälarna över något, som vanligtvis kommer att vara ganska mindre i sakens ordning.

Problemet är att en Vattumannskvinna är lika bra på att gräva i hennes klackar som en leomann är, vilket gör det omöjligt för dem att lösa deras oenighet.

Om dessa två vill vara tillsammans måste de göra sitt bästa för att undvika denna typ av direktmatch.

Ingen av dem kommer att dra tillbaka, och ju längre de engagerar sig i denna konflikt, desto svårare blir det för dem att frigöra sig.

Precis som kvicksand, ju mer de kämpar, desto mer kommer de att sjunka ned i deras oenighet, och någon gång kommer de inte att kunna komma ur det.

För att förhindra detta måste de förstå det bakomliggande problemet, det vill säga att han behöver mer tillgivenhet och uppmärksamhet än hon är bekväm att ge.

När de väl förstår detta, om de verkligen älskar varandra, måste de träffa varandra halvvägs.

Han måste acceptera att hon aldrig kommer att vara en del av hans beundrande domstol, och hon måste medvetet uttrycka den tillgivenhet som hon känner för honom så mycket som hon kan.

Slutsats

Motsatta skyltar lockar varandra, men de kan också ha problem.

En leomann och en Vattumannskvinna har mer problem än många motsatta teckenpar.

Å andra sidan finns det mycket kemi mellan dem. Deras fasta natur kommer antingen att förstöra deras relation eller så kommer de att binda ihop dem för livet.

Om de kan böja sig tillräckligt för att rymma varandra kommer de att ha ett stabilt och långvarigt partnerskap.

Om du vill veta vad en leomann egentligen vill är det värt att läsa det omfattande Leo Man Secrets guide .