Judgment Tarot Card Spread - En Tarot Spread för reflektion och utvärdering

Sammanfattning av dom Tarotkorts betydelse

Så länge har Narren vandrat sin väg och letat efter mening och arbetat mot ett syfte. Ibland var dessa mål illusioner eller ledde till misstag och misslyckanden, men andra gånger gav de dåren stora skatter, belöningar och lärdomar. När man ser tillbaka på allt som har hänt sedan starten av deras resa, vet dåren att de inte är de de var när de började den resan. Men frågan är, kommer de att vara nöjda med den person de har blivit när de tittar igenom summan av deras handlingar och avsikter?

Ljus : Uppvaknande, räkning, reflektion, ansvarighet, karma
Skugga : Okunskap, bristande självmedvetenhet, självförakt

För att lära dig mer, läs hela Dom betyder tarotkort.

När ska man använda detta tarotpålägg

  • Som en obduktion av en särskilt intensiv situation eller tidsperiod.
  • När du reflekterar över dina tidigare handlingar och bestämmer dig för att du behöver en förändring, men inte kan formulera det.

Judgment Tarot Card Spridning

Judgment Tarot Card Spread - En Tarot Spread för reflektion och utvärdering


  1. Tidigare misstag - Vilka delar av ditt liv har hittills inte varit så framgångsrika som du hade hoppats? Vilka livshändelser skulle du göra annorlunda?
  2. Tidigare framgångar – Vilka prestationer är du stolt över? Vad är det för något med ditt tidigare liv som du inte skulle förändra?
  3. Dom - Vilka lärdomar drog du av både dina framgångar och misslyckanden? Vad är din allmänna känsla om ditt liv så här långt?
  4. Samtalet - Vilket budskap börjar du vakna till? Vad kan du inte längre ignorera? Vad blir du ombedd att göra?
  5. Återfödelse - Vilken del av dig kommer att förvandlas och återfödas genom att följa denna kallelse?
  6. Resultat – Om du lyssnar på den uppmaningen, vilka förändringar skapar det, både för dig och för omvärlden? Vilka är effekterna av ditt uppvaknande?

En anteckning om Fool's Journey Tarotspreads: Detta är en del av en serie av tarot sprider sig inspirerad av lärdomarna från Fool's Journey, representerad av tarots stora arkana. Eftersom varje stort arkanakort förkroppsligar ett skede i ens livsresa, en lektion eller en arketyp, kan vi använda dem som grunden för att utforska ögonblick av våra egna personliga resor. De råkar också vara bra sätt att utforska innebörden av var och en av dessa tarotkort på ett mycket personligt sätt.