The Hierophant Tarot Card Spread - En Tarot Spread för att återansluta till det heliga

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Sammanfattning av hierofantens tarotkorts betydelse

Efter att Narren träffat den jordiska familjen genom kejsarinnan och kejsaren, introduceras de nu till ett större samhälle. Hierofanten representerar sociala traditioner, en förståelse för hur världen bör vara baserad på gudomlig ordning. Han representerar kunskapen om hur saker har gjorts och varför de alltid har gjorts på det här sättet. Det är vägen för lärd erfarenhet och helig visdom. Genom Hierofanten lär vi oss att hitta antingen en känsla av tillhörighet, ett hem och ett ursprung bland planetens stora ensamhet, eller så lär vi oss att känna oss utestängda och isolerade från våra rötter.

Ljus : Tradition, ideologi, sed, ritual, historia, tillhörighet
Skugga : Konventionalitet, dogm, närhet, utanförskap

För att lära dig mer, läs hela Hierophant tarotkort betydelse.

När ska man använda detta tarotpålägg

  • När du känner dig isolerad, ensam eller frånkopplad från dig själv och andra.
  • När du känner brist på syfte, mening.

The Hierofant Tarot Card Spread

The Hierophant Tarot Card Spread - En Tarot Spread för att återansluta till det heliga


  1. Meddelandet - Vilka gudomliga budskap dyker upp? Vad är du kallad till?
  2. Querent - Vad är ditt nuvarande tillstånd? På vilka sätt kommuniceras det gudomliga budskapet genom dig? Hur formas och formas den?
  3. Jordisk handling - Vilka praktiska åtgärder kan du göra för att ta detta budskap och omsätta det i handling i ditt dagliga liv?
  4. Som tillhör - Hur hittar jag människor som stöttar mig? Vem är min foundation? Vem ger mig en känsla av tillhörighet, av anknytning till den större helheten?
  5. Vägledning - Var kan jag hitta råd och ytterligare vägledning, mentorskap, utbildning?

En anteckning om Fool's Journey Tarotspreads: Detta är en del av en serie av tarot sprider sig inspirerad av lärdomarna från Fool's Journey, representerad av tarots stora arkana. Eftersom varje stort arkanakort förkroppsligar ett skede i ens livsresa, en lektion eller en arketyp, kan vi använda dem som grunden för att utforska ögonblick av våra egna personliga resor. De råkar också vara bra sätt att utforska innebörden av var och en av dessa tarotkort på ett mycket personligt sätt.