Cancer Man and Sagittarius Woman Compatibility: Love, Sex, and Chemistry

Cancer Man and Sagittarius Woman Compatibility Kärlek, sex och kemi


En cancerman är hängiven till sitt hem och sin familj, och en kvinna i Skytten vill inte mer än frihet.

Det kan verka som om de skulle vara katastrofala zodiakombination . Ändå är en relation mellan dessa två användbar. Så, hur kompatibla är de?


En kombination av cancer man och Skytten kvinna är en osannolik matchning. Dessa två skiljer sig mycket från varandra, men de har potential att komplettera varandra.

I många fall kommer de inte att träffas alls. De kan bli goda vänner utan att gå in i ett romantiskt förhållande.

Om det här paret samlas romantiskt och stannar tillsammans, har de dock en god chans till ett framgångsrikt långvarigt förhållande.Det finns en lite känd koppling mellan cancer och Skytten känd som kontra-antiscia .


Dessa tecken är spegelbilder till varandra längs equinoxes, som är Aries / Libra-axeln.

Det betyder att när solen är i cancer är dagsljuset samma som längden på natten när solen är i Skytten.


Tecken som är kontraantiscia sägs kunna 'höra' varandra, och de kommer överens bättre än vad som vanligtvis skulle förväntas.

Detta förhållande har bäst chans att lyckas om de är villiga att acceptera en rollomvändning med avseende på deras arbetsfördelning, där han tar över vården av huset och hon tar rollen som försörjare.

Om du vill känna den otroliga, underbara förbindelsen med din cancerman, då är Cancer Man Secrets “Roadmap” är den mest omfattande guiden som någonsin skapats för att förstå en cancerman.

Testa detta 'hemliga vapen' själv

Innehållsförteckning


 • 1 Cancer man, Skyttens kvinna: Starkaste kompatibilitetspunkter
 • 2 Viktiga egenskaper hos en cancerman i förhållande till en kvinna i Skytten
 • 3 Viktiga egenskaper hos en skyttkvinna i förhållande till en cancerman
 • 4 Cancer man, Skyttens kvinna: Dating och tidiga skeden av förhållandet
 • 5 Cancer man, Skyttens kvinna: Sexuell kompatibilitet
 • 6 Cancer man, Skyttens kvinna: Äktenskap och familjeliv
 • 7 Cancer man, Skyttens kvinna: Arbeta tillsammans
 • 8 Typiska slagsmål mellan en cancerman och en skyttkvinna och hur man löser dem

Cancer man, Skyttens kvinna: Starkaste punkter av kompatibilitet

 • Kompletterande förmågor
 • Hennes humor
 • Hans hängivenhet
 • Hennes lättsamma uppförande
 • Hans riktningskänsla
 • En önskan att vara tillsammans

Viktiga egenskaper hos en cancerman i förhållande till en kvinna i Skytten

Cancer Kompatibilitet Diagram Stjärnteckenprocent

Cancer är tecknet på hem och härd. Krigsfödda, både män och kvinnor, är dedikerade till sitt hushåll och deras familj.

De har ett inneboende behov av att ta hand om andra. Detta behov är så stort att om en cancerman inte har någon att ta hand om, blir han humörig, irriterad, skrämmande, feg och benägen att självmedlida.

Alla dessa negativa egenskaper faller bort så fort det finns någon som han kan vårda. Det är då som hans bästa jag kommer ut.

En cancermänniska som bäst är snäll och osjälvisk. Han kommer att göra allt för att skydda någon som är svag, även i stor fara för sig själv.

Han älskar barn och vill generellt ha många av dem.

Om han inte har några barn är han säker på att ha ett eller flera husdjur och förmodligen ett antal krukväxter.

Det är mycket vanligt att en cancerman har ett jobb där han bryr sig om andra på vissa sätt.

Om han gör det kommer han att ägna sig åt sitt arbete. Om han inte gör det kommer han helt enkelt att göra sitt jobb för att försörja sin familj.

Viktiga egenskaper hos en skyttkvinna i förhållande till en cancerman

Skyttkompatibilitetsdiagram och stjärnteckenprocent

En skyttkvinna behöver frihet och äventyr. Hon hatar inget mer än att känna sig begränsad eller begränsad på något sätt.

En kvinna i Skytten är öppen och ärlig. Hon tenderar att vara ärlig mot ett fel och säger vad hon tänker på utan att ta hänsyn till artighet eller spara andras känslor.

Från ett annat tecken kan det vara ganska skadligt. En kvinna i Skytten är dock så godmodig att människor sällan blir arga eller upprörd över de saker som hon säger.

En kvinna i Skytten har en livsglädje som är smittsam.

Det är svårt att inte le när hon är i hennes närvaro. Hon har en underbar humor, vilket gör henne kul att vara med.

En skyttkvinnas huvudsakliga fel är att hon har stora svårigheter med någon form av engagemang.

Hon har många människor som hon kallar vänner och i hennes ögon kan de till och med vara hennes allra bästa vänner i hela världen.

Men för de flesta andra tecken skulle dessa 'vänner' bara vara bekanta.

Detta gör det svårt för henne att ens överväga att slå sig ner i ett permanent förhållande med någon.

Cancer man, Skyttens kvinna: Dating och tidiga stadier av förhållandet

Om en cancerman och en skyttkvinna träffas kommer det inte naturligt att uppträda dem att se varandra som potentiella datum.

Han är lite för tyst för henne, och hon är lite för vild för honom. Ändå kan de prata och till och med bli vänner.

En cancerman tenderar att ha ett skorpigt skal, särskilt med främlingar, men den sköna kvinnans trevliga och glada natur tenderar att roa honom tillräckligt för att han kommer att svika sin vakt.

Även om en skyttkvinna är väldigt oberoende finns det en flyktighet mot henne.

Hon kommer inte alltid ihåg att ta hand om sig själv. Detta hjälper honom att bli varm för henne eftersom han vill ta hand om henne.

Även om de tenderar att njuta av varandras sällskap, är det mer troligt än inte att de kommer att förbli vänner.

De kan bli goda vänner, men det kommer snart att bli tydligt att ett romantiskt förhållande kan vara extremt problematiskt.

Han vill ha mycket mer åtagande än hon är villig att ge, och han kommer i allmänhet inte vara nöjd med den nivå av engagemang som hon är beredd att erbjuda.

Ändå, om de lockas tillräckligt till varandra, finns det en möjlighet att vänskapen förvandlas till något mer.

Cancer man, Skyttens kvinna: Sexuell kompatibilitet

Det finns inte mycket kemi mellan en cancerman och en skyttkvinna, och de vill ha mycket olika saker när det gäller sex.

För en cancerman är sex en bindningsupplevelse för att föra honom närmare den kvinna han älskar. För henne är sex ett spel och ett äventyr.

De kommer att behöva kompromissa ganska mycket i sovrummet om de ska ha ett ömsesidigt tillfredsställande sexliv.

Cancer man, Skyttens kvinna: Äktenskap och familjeliv

I de flesta fall kommer en cancerman och en skyttkvinna inte att vara tillräckligt länge i ett förhållande för att gifta sig.

Om de gör det har de dock en bättre chans att stanna tillsammans än genomsnittet.

Detta beror på att för att de skulle ha kommit till äktenskapets punkt, skulle de redan ha gått igenom många av de hinder som skulle ha hållit dem ifrån varandra.

Båda kommer att veta vad de har kommit in på, och de kommer att ha hittat sätt att få det att fungera.

Om en cancerman och en skyttkvinna gifter sig blir de lyckligast om han tar på sig lejonparten av att sköta hushållet.

Han kommer att vara bättre på hushållssysslor än hon och han kommer att njuta av dem på ett sätt som hon inte kommer att göra.

En kvinna i Skytten kommer sannolikt att vara konkurrenskraftig i arbetskraften, och hon kommer att tycka om idén att ha ett icke-traditionellt förhållande.

Som föräldrar måste en cancerman och en kvinna i Skytten vara mycket noga med att kommunicera med varandra.

Deras naturliga instinkter kommer att skilja sig mycket från varandra.

Han vill skydda barnen och skydda dem från fara, och hon vill ge dem ett brett utbud av upplevelser och ta dem med på äventyr.

Om de kan kommunicera med varandra kommer de att balansera varandra väl.

Cancer man, Skyttens kvinna: Arbeta tillsammans

En cancerman och en skyttkvinna kommer att arbeta överraskande bra tillsammans.

Cancer kan vara ett mycket kontrollerande tecken, och han kommer att vilja ha ansvaret för alla projekt som de gör tillsammans.

Detta kommer inte att störa en skyttkvinna. Hon tenderar att spridas lätt, och hon kommer att uppskatta hans riktning.

En kvinna i Skytten är mycket mindre benägen för svårigheter med ego och stolthet än de andra två eldtecknen, Väduren och Leo.

Medan en cancerman är en hårt arbetande kan han bli distraherad av sina intensiva känslor.

En kvinna i Skytten kommer att kunna lugna honom genom att få honom att skratta. Humor är det bästa sättet att distrahera en cancerman när han blir humörig eller irriterad.

Typiska slagsmål mellan en cancerman och en skyttkvinna och hur man löser dem

De flesta slagsmål mellan en cancerman och en skyttkvinna kommer att komma tidigt i förhållandet, och de kan förhindra att ett förhållande bildas eller utvecklas.

Huvudproblemet kommer att vara över det engagemangsnivå som alla vill ha.

En cancerman vill nästan alltid ha ett exklusivt livsåtagande inom ett lagligt och bindande äktenskap.

Det här är inte något som har mycket attraktion för en Skyttkvinna, som vill ha sin frihet.

Det här är en svårighet som de kanske inte kan lösa. Om de kan lösa detta måste de spendera långa timmar i diskussioner och förhandlingar.

Slutresultatet blir antingen att de splittras i godo eller att hon ger efter och gifter sig med honom. Han kommer aldrig att nöja sig med något mindre.

För att hon ska gå med på att gifta sig med honom måste hon vara övertygad om att hon kommer att behålla sin frihet till stor del och att livet kommer att vara mer intressant för honom än utan honom.

Om hon bestämmer sig för att gifta sig med honom kommer hon att respektera sitt engagemang för honom.

Hon kommer att ha vetat vad hon håller på med och hon kommer att hålla fast vid sitt beslut.

Om du vill veta vad en cancerman verkligen vill är det värt att läsa det omfattande Cancer Man Secrets guide.