Cancer Man and Aries Woman Kompatibilitet: Kärlek, sex och kemi

Cancer Man och Aries Woman på cyklar på en strand

Kompatibiliteten mellan en cancer man och Väduren kvinna är komplicerad. Av alla skyltkombinationer är den mellan Cancer och Aries den mest explosiva matchen.

Trots detta kommer det att finnas en stark kemi mellan detta par, och ett sådant förhållande kan fungera på lång sikt.

Framgången för denna parning beror på två saker. Den första är om Aries-kvinnan kommer att hitta respekt för cancermannen. Det andra är huruvida Väduren kommer att kunna hitta fred med sin svärmor.

En cancer man, Vädret kvinna par har alla utmaningar som en Väduren man, cancer kvinna relation.

Utöver det, till skillnad från en Aries-man, cancerpar i par, kommer detta par inte att överensstämma med traditionella könsnormer.Om du vill känna den otroliga, underbara förbindelsen med din cancerman, då Cancer Man Secrets “Roadmap” är den mest omfattande guiden som någonsin skapats för att förstå en cancerman.

Testa detta 'hemliga vapen' själv

Innehållsförteckning

 • 1 Cancer man, Väduren kvinna: Starkaste punkter av kompatibilitet
 • 2 Viktiga egenskaper hos en cancerman i förhållande till en Väderskvinna
 • 3 Viktiga egenskaper hos en Väderskvinna i förhållande till en cancerman
 • 4 Cancer man, Väduren kvinna: Dating och tidiga skeden av förhållandet
 • 5 Cancer man, Väduren kvinna: Sexuell kompatibilitet
 • 6 Cancer man, Väduren kvinna: Äktenskap och familjeliv
 • 7 Cancer man, Väduren kvinna: Arbeta tillsammans
 • 8 Typiska slagsmål mellan en cancerman och en Aries-kvinna och hur man löser dem

Cancer man, Väduren kvinna: Starkaste kompatibilitetspunkter

 • Deras lojalitet
 • Deras skydd mot sin familj
 • Kompletterande talanger och förmågor
 • Stark kemi
 • Hennes mod och styrka
 • Hans motivation att skapa ett säkert och lyckligt hem

Viktiga egenskaper hos en cancerman i förhållande till en Väderskvinna

Cancer Kompatibilitet Diagram Stjärnteckenprocent

En cancermänniska är ofta lite av en 'Mommas pojke', även som vuxen. Om hans mamma lever kommer han att ha en stark relation med henne.

Om hans mor har gått vidare kommer han att hålla hennes minne nära sitt hjärta.

Han kan eller inte kan utveckla en tuff eller skorpig utsida, men inuti är han mjuk och känslig.

Trots sin känslighet är han inte svag, men eftersom han sällan överensstämmer med vanliga uppfattningar om maskulinitet missförstås han ofta.

Han blev troligen retad och plockade upp som barn.

Kräftamannens styrka ligger i hans lojalitet och skyddande mot dem han bryr sig om.

En cancerman behöver absolut någon som han kan vårda, precis som en cancerkvinna gör det.

Det kan vara ett barn, en partner eller till och med ett husdjur, men utan någon att ta hand om kommer en cancer att uppvisa de värsta egenskaperna hos detta tecken, som är humörighet, självskydd och självmedlidenhet.

Viktiga egenskaper hos en Väderkvinna i förhållande till en cancerman

Vädret Kompatibilitetstabell Stjärnteckenprocent

En Aries-kvinna är en krigare och en kämpe. Hon förkroppsligar denna arketyp lika mycket som en Vädersman gör.

Hon kommer antagligen inte att presentera sig på ett feminint sätt, men även om hon gör det, är hon lite för kraftfull för att ses för att överensstämma med vanliga uppfattningar om kvinnlighet.

Nuförtiden finns det på många ställen mer social acceptans för starka och kraftfulla kvinnor, liksom fler möjligheter för dem att delta i sport och liknande aktiviteter.

På grund av detta kommer en yngre Väderkvinna antagligen att ha mindre chip på axeln än en äldre.

Även om hon inte tenderar att anpassa sig till populära föreställningar om kvinnlighet, vill hon inte ha en svag man som partner.

Väduren har väldigt lite respekt eller tolerans för svaghet hos någon.

Medan en Väduren kvinna kommer att ha lite ridderlighet för en annan kvinna som är mjuk och känslig kommer hon i allmänhet inte att utvidga den ridderligheten till en man.

Hon känner att hon är lika med någon man eller ens hans överordnade.

Å andra sidan, när hon utmanar en man och han inte kan möta hennes utmaningar, kommer hon att behandla honom med hån och mobba honom nådelöst.

Cancer man, Väduren kvinna: Dating och tidiga skeden av förhållandet

I många fall, a Cancer man , Väduren kvinnapar kommer aldrig av marken.

Han kommer nästan säkert att hitta henne attraktiv, men hon kommer antagligen inte ge honom tiden på dagen.

Det enda sättet hon kommer att vara intresserad av honom är om han gör något framför henne som tjänar henne respekt.

Det mest troliga scenariot för att detta ska hända är om hon ser honom skydda någon.

Cancer misstas ofta för att vara svag, men så är långt ifrån fallet.

Arketypen för det här tecknet är föräldern, och det finns inget så hårt som en far eller en mamma som skyddar sina barn.

Cancer kommer att utvidga det skyddet till vem som helst, människa eller djur, som han ser som sårbar.

En cancerman kan verka blyg och kanske inte försvara sig om han attackeras eller mobbas.

Om han ser någon utsatt i behov av skydd, kommer han dock att konkurrera med den starkaste av krigare i alla stjärntecken!

Om en Aries-kvinna ser detta kommer det att få hennes uppmärksamhet och hon kommer att ha direkt respekt för honom.

Det är då som hennes attraktion för honom kommer att växa. När de väl har lärt känna varandra kommer de att kunna hitta gemensamma grunder.

Cancer man, Väduren kvinna: Sexuell kompatibilitet

En cancer man och Väduren kvinna kommer att göra det bra i sovrummet. Hon tar ofta initiativet, vilket han kommer att tycka om.

Hans ömhet kan irritera henne ibland, men vid andra tillfällen kommer hon att njuta av det. Dessa två kommer att ha ett ganska bra sexliv tillsammans.

Cancer och Väduren är i en aspekt med varandra känd som en fyrkant. Denna aspekt är mycket spänd, och dessa tecken tenderar att irritera varandra.

Å andra sidan kan denna friktion förvandlas till sexuell värme, och tecken som är fyrkantiga finner varandra ofta fysiskt attraktiva.

Cancer man, Väduren kvinna: Äktenskap och familjeliv

Om en cancerman och Aries-kvinna gifter sig har de goda chanser att lyckas.

Anledningen till detta är att många relationer mellan cancer män och Väduren kvinnor inte kommer så långt.

Även om Väduren inte anses vara den bästa cancermatchen, om de överlever sina första förhållanden i förhållandet, kommer de fredligt att samexistera och hantera sina skillnader i ett äktenskap.

Vid den här tiden är det enda verkliga hindret de fortfarande måste gå över att vara hans mammas.

I de flesta fall kommer det viktigaste förhållandet till en cancerman att vara det han har med sin mor.

Om hans mor är benägen att behålla sin kontroll över sin son till vuxen ålder, kommer detta att orsaka mycket friktion med en Väderskvinna.

Detta kommer att bli ännu värre om hennes svärmor också försöker kontrollera henne.

Hur de tre hanterar denna situation kommer att göra eller bryta äktenskapet mellan cancermannen och Väduren.

Den mest troliga allieringen för Aries-kvinnan kommer att vara hans far, som kanske kan förmedla mellan sin fru och sin svärdotter.

Som en Skorpionen man och Väduren kvinna , en cancer man och Väduren kvinna kommer att göra en mycket bra föräldraskap team.

En Väderkvinna kan vara en hängiven mamma, men hon kommer att ha svårt att ha förståelse eller tålamod för sina barns vanliga sårbarheter.

En cancerfader kan dock mer än kompensera för hennes brist på känslighet. Han kommer att älska sina barn, och de kommer att ta fram det bästa i honom.

Båda kommer att vara oerhört lojala och skydda sin familj.

Cancer man, Väduren kvinna: Arbeta tillsammans

Arbetsförhållandet mellan en cancerman och Väduren kommer inte att vara bra, men det kommer inte heller vara hemskt.

Cancer och Väduren har mycket friktion mellan sig. De vill båda kontrollera och leda på sitt eget sätt.

Dessutom är han vatten och hon är eld, och vatten och eld blandas inte särskilt bra.

Å andra sidan modifieras egenskaperna hos cancer lite hos en man, och egenskaperna hos Väduren mildras något hos en kvinna.

Detta kommer att jämna ut några av de grova delarna av deras arbetsförhållande.

De kommer att behöva förhandla om sina respektive ansvarsområden och lära sig att hålla sig borta från varandras sätt.

Om de kan göra det borde de kunna arbeta produktivt tillsammans.

Typiska slagsmål mellan en cancerman och en Aries-kvinna och hur man löser dem

Det finns sannolikt några svåra områden för en cancerman och en väderskvinna.

Det vanligaste argumentet kommer att handla om hans mor och hennes potentiella störningar i deras förhållande.

Å andra sidan, oavsett ämne, kommer det verkliga problemet att vara deras respektive stridsstilar.

När en cancerman kämpar tenderar han att röra sig i sidled som sin symbol, krabban.

Han konfronterar sällan direkt, men tar istället snabba jabs med sina klor i vägen för att bita verbala skott som han kan förneka.

Detta kommer att rasa en Väderkvinna, vars kampstil är extremt direkt. Hon laddar fram som vädret som är hennes symbol.

Hon kommer att se krigsmannens stridsstil som feghet, och det kommer att göra henne allt argare. Detta kan bli en ond cirkel.

När det gäller en cancerman och Väduren, är det bästa sättet att bryta denna cykel att cancermannen stoppar sidospåren och står upp mot henne direkt.

Detta kommer hon att respektera, och det kommer att få henne att rygga ner och skapa plats för dem att prata lugnt om deras skillnader.

Slutsats

Förhållandet mellan en cancerman och Väduren kommer att ge många utmaningar för dem båda.

Å andra sidan kommer de flesta av dessa utmaningar att vara uppenbara från början. Av den anledningen kan de ha ett framgångsrikt partnerskap om de kommer bortom de tidiga hindren.

Om du vill veta vad en cancerman verkligen vill, är det värt att läsa det omfattande Cancer Man Secrets guide.