8 LIVSVEG

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

8 livsvägsnummerEMPOWERMENTENS VÄG

The 8 Life Path betyder en livstid av att investera i dig själv och övervinna bedömningar som står mellan dig och dina starka ambitioner. Du kommer att lära dig att andra bara kan dominera dig om du tillåter dem, och att alla omständigheter kan förändras genom att vidta beslutsamma åtgärder. Du är här för att lära dig om livets materiella och ekonomiska aspekter, ur ett intellektuellt och känslomässigt perspektiv.

Modern numerologi förminskar ofta 8:s betydelse med ett nästan exklusivt fokus på materiella och ekonomiska frågor. Ja, 8 är antalet krafter på den fysiska slätten, men det är också antaletsann förståelseochbalans, utan vilken personlig makt är ytlig och materiell vinning lätt går förlorad.

'Vad denna makt är kan jag inte säga.Allt jag vet är att det finns och detblir tillgänglig först när du är innedet sinnestillstånd som du vetprecis vad du vill och är fullt utfast besluten att inte sluta förrän du får det.'~Alexander Graham Bell


Sann förståelseochBalansär påfallande saknade i världen, varför fred är omöjligt. 8 visar dig att KRAFT plus KÄRLEK är lika med FRED. Det enda som kan stoppa dig från att uppnå denna balans, eller dela din förståelse med andra är girighet, eller rädslan att förlora det du har i form av ekonomi, materiella tillgångar och status. Det finns gott om information där ute, och 8 representerar korrekt förståelse av befintlig information. Var medveten om taktiken hos andra som försöker manipulera och kontrollera genom desinformation, rena lögner och rädsla.

Det är din natur att vilja verka orädd, och du kan förneka att din rädsla existerar även när den är uppenbar. I takt med att man får erfarenhet utvecklas en viss oräddhet, men först måste man lära sig att vara detauktoritativistället för att dominera. Det enda du är menad att dominera är din egen tid och rum. Men det kommer att finnas tillfällen då du känner att hela världen är – eller kan vara – din domän.


Så småningom kommer du att inse att rädsla är en naturlig känsla; effekten av något som krävervarningför din del. Det är omöjligt att helt utesluta rädsla eftersom detta skulle beröva dig informationenSann förståelse, du behöver för att hålla dig korrekt informerad och framför allt säker. Istället för att förneka rädsla, eller bo i den, måste du lära dig att välkomna rädsla som den radarenhet den ska vara. Var inte rädd för att vara rädd. Istället för att låta rädslan styra dig, låt den vara den budbärare den är menad att vara.

Naturligtvis kan hjärtefrågor ta rädsla, eller förnekande av rädsla, till svårare nivåer. Din rädsla för känslomässig smärta gör dig sårbar inåt, oavsett hur mycket självförtroende du utstrålar utåt, tills du inser att kärlek aldrig kan skada dig. Det ärförlustav kärlek som gör ont.


Din barndom kan ha haft några förtryckande inslag som ekonomisk, intellektuell eller känslomässig fattigdom. Vuxna kanske inte har uppskattat din potential för framgång. Kanske passade dina intressen inte med deras förväntningar eller med världens verklighet som den var då. Antingen lades en stark tonvikt på att göra något av dig själv, eller så antogs det att du inte skulle bli någonting. Din beslutsamhet att vara 'någon' och din rädsla för att vara 'ingen' driver dig att söka din egen väg till personlig tillfredsställelse.

8:or kan få problem med rättighetsfrågor. Du har rätt till detta; det har du inte rätt till. I vissa fall är din myckettiteleller namn kan vara ett problem. Barndomsminnen är levande och motiverar alla dina mål i dag. Vid något tillfälle kommer du att bestämma dig för att din bakgrund inte längre kan stå i vägen för dig. Och eftersom du vill lyckas, lutar du förmodligen mot ideal som exemplifierar värdighet, ekonomi och effektivitet. Ditt beteende har direkt betydelse för om du kommer att få som du vill. Du vet hur du ska bete dig. Du vet var din lojalitet ligger. Och du vet hur man är diskret.


Vilken mångsidig samling vänner och bekanta du har. Du kan inte anpassa dig till dem alla, så du måste presentera dig själv på ett sätt som inte kränker någon, och gör att du kan ses som stadig och pålitlig. Människor njuter av din närvaro. Och dudoha en stark och förförisk närvaro.

Du kom in i denna livstid för att uppleva personlig tillfredsställelse. Det handlar inte om att tvinga dig själv att nöja dig med medelmåttighet eller låtsas att du är nöjd (hålla uppe utseendet). Tillfredsställelse är den lättnad som kommer av att veta när det räcker. Tillfredsställelse är motsatsen till girighet. Men dudoönska överflöd. Du vill göra enmassaav pengar. Du är ambitiös. Du är också en utmärkt organisatör, administratör och övertalare, förutsatt att det är du som får stå för. Du är medveten om hur andra passar in i dina egna planer och ambitioner. Du har en imponerande förmåga att ta kontroll och regissera. Du vill ha friheten och statusen som kommer med pengar, och det är orättvist att neka dig själv dessa naturliga 8 önskningar. Det är också orättvist att förvägra dig själv utbildningen, inlärningsprocessen, som gör att du kan uppfylla dessa behov och hjälper dig att befria dig från skulden och ilskan som följt dig från barndomen.


Naturligtvis är detintebara om pengarna. Ibland finns det ingen summa pengar som kan ge dig det du vill ha, eftersom kärlek och acceptans är dina största önskningar. Men pengar är ett verktyg, och det är viktigt att du lär dig hur det fungerar. Ackumulera det; 'lek med det; använd den för att få vad du vill utan att låta skulden berätta för dig att ditt fokus på pengar är fel.

Ta bara det du önskar dig av livet och inte mer. 8:or som hamstrar och tar allt verkar genom girighet. Detta ger ingen som helst tillfredsställelse, även om de kommer att förneka sitt missnöje. De kommer också att förneka att de känner skuld för sin besatthet av materialitet. När skuld nekas är 8 naturligtlivets kärlekersätts av manipulation och/eller mobbning.


Underutvecklad 8-energi utvecklar en farlig besatthet av makt. De når sina mål, men utesluter den största kraften av alla – KÄRLEK – från sina prestationer. Det faktum att de är föraktade ger helt enkelt bränsle till deras övertygelse om att man måste vara hänsynslös för att lyckas.

Sedan finns det de 8:or som önskar prestation och pengar men är rädda för att ta de risker som de tror att hävda sig skulle kräva. De känner sig missnöjda, förbittrade och begränsade, men kan förneka dessa känslor helt, samtidigt som barndomens ekon säger dem att de inte har vad som krävs för att lyckas.

Underutvecklad 8 kan undvikas genom att acceptera att det inte är något fel med att vilja ha något bättre av livet. Kom bara ihåg att för mycket betoning på pengar kan leda till begränsat tänkande, kvävd kreativitet och missade möjligheter. Att köra dig själv och andra för hårt, eller att försöka klara dig själv så att du inte behöver dela med dig, är också destruktiva inslag.

Du är en magiker i hjärtat. Din kraft att manifestera är instinktiv – Midas touch – en stark magnetism som attraherar materiell belöning. Men 8 når sin verkliga potential när dess andliga och känslomässiga aspekter förstås. Du är här för att upptäckapersonlig tillfredställelsesom inte kan uppnås utankärleksfullavsikt. Det är genom uppsåtets kraft som du kan manifestera vad som helst. Avsikt är begär, begär är kärlek. Så, vad är det du önskar? Vad är det du älskar? Var alltid medveten om vad du försöker manifestera och hur du väver din magi.

8 hjälper dig att nätverka, organisera, övertyga och ansluta. Det hjälper dig att ta dig till rätt plats vid rätt tidpunkt, introducera dig för rätt personer och ställa in dig i rätt omständigheter. Att veta detta gör det möjligt för dig att leva och lyckas med intuition; emotionell medvetenhet; På det sätt dukännaom något. Kom ihåg detbalansär en av nyckelingredienserna i magi. En annan ärnärvaro. Detta betydervarelsedär; vara fokuserad.

Du lär dig snabbt av de misstag som du faktiskt erkänner. Du är instinktivt medveten om lagarna om orsak och verkan. Du lär dig att om du gör något på det här sättet kommer detta att resultera. Om du gör något på det sättet kommer det att resultera. Och resultat är vad du ständigt söker längs 8 Life Path.

Du gillar att spela säkert i de flesta fall, men problem kommer att dyka upp som kräver troshopp in i osäkerhetens mörker. Visualisera slutresultatet. Planera stegen du måste ta för att nå ditt mål. Behandla varje steg som ett mål i sig. Be om samarbete från andra för att ta hand om mindre detaljer samtidigt som du fokuserar på helheten. Behandla andra med medkänsla och respekt. Deras input och känslorärViktig. Du har förmågan att använda andras talanger för att manifestera vad du eller de inte kunde uppnå ensamma. Slutresultatet är något som bär varumärketdinkreativt geni även om andra bidrog till det. Lär dig att ge kredit där det är förfallet, annars kommer andras förbittring att komma i vägen.

Du vill ha det bästa av allt, och du vet att du måste ge ditt allra bästa. Din stolthet kan vara en positiv kraft som hindrar dig från att rusa in i situationer du inte är redo för, eller från att anta att du är mer begåvad än du är. Din starka önskan om status ger dig värdighet som i sin tur blir en del av magnetismen som gör dig attraktiv. Det kan finnas aspekter av dig som är vilda, men din känsla av anständighet kommer alltid att föra dig tillbaka till ett mer konservativt och jordnära tillvägagångssätt.

Livet kommer att koppla dig till inflytelserika människor som kan öppna dörrar för dig. Du kan lära av dem, och de av dig. Du kan också ha vänner som fokuserar på humanitära eller konstnärliga sysslor. Det är dig som kan öppna dörrar fördem. Vissa människor reser 8 Life Path och tar bara dess belöningar. Andrabemästradet genom att ta dess belöningar och dela dem. Du älskar framgång, och du kan vara lika exalterad över någon annans framgång som du är över din egen. Ja, nästan.

Visste du att du ofta pratar i tangenter? När du väl kommer igång verbalt är det lite som kan hindra dig från att uttrycka digallti ditt dynamiska sinne. En mening avbryts ofta av en helt orelaterade tanke som flyttar din konversation från ett ämne till ett annat utan ens en paus för att hämta andan. Då kommer du att fråga dig själv,'Vad pratade jag om?'och, med en viss grace, hittar du en vanlig länk som kommer att återföra ämnet till dess ursprungliga fokus.

Du vill alltid ha mer; du vill alltid bli bättre; och du vill alltid ha avkastning på din tid och din investering. Eller så kan du förneka att du är missnöjd med ditt liv för att du är rädd för att känna skulden som kommer av att vilja ha mer. Eller så är du kanske för stolt för att erkänna ditt missnöje, även för dig själv. Så småningom kommer ditt behov av att driva dig själv framåt tvinga dig att möta verkligheten och inse att självförnekelse är onödigt.

Tillfredsställelse är aldrig permanent. Det är en pågående serie av stopp på din resa där du kan uppleva känslor av lycka och tacksamhet för vem du är, hur ditt liv fortskrider och för dem som bidrar till det. Det här är tillfällen då du känner dig tvungen att sluta med det du gör, inse hur långt du har rest, hur mycket kärlek du gerochta emot och kännagenuin belåtenhet.Det är en spännande ström av varma känslor som mättar sinnet och kroppen. Detta ärlivets kärlek, och du vill inte att dessa intensivt personliga episoder ska avbrytas av din affärsagenda. Den här känslan är anledningen – den främsta belöningen – för allt annat du gör.

Du kan vara en utmärkt entreprenör, men du föredrar en stabil miljö. När du väl är etablerad vill du inte ta chanser eller göra för många förändringar. Du gillar att hålla dig till det du vet. Du döljer skickligt ditt traditionella tillvägagångssätt genom att lägga till precis tillräckligt med pizza för att hålla saker och ting intressanta så att andra fortsätter att komma tillbaka till något som faktiskt är rutin för dig. 8 tar det vanliga och gör det extraordinärt; 8 tar vad detredanhar och bygger på det.

Det finnsingentingvanligt om 8-egot. Det pendlar från massiv över inflation till djupet av självsabotage. Dessa ytterligheter uppstår när du glömmer att du går en väg där det som kallas skuld ofta hoppar ut och attackerar dig. Och eftersom skuld döljer sig i många olika former, kan det fånga dig oväntad och göra dig antingen osäker och alltför ödmjuk, eller osäker och alltför arrogant. Men dessa känslor går snabbt över eftersom din känsla av värdighet ger den balans som ditt ego behöver.

Ditt behov av värdighet har också sin negativa sida som skapar känslor av överlägsenhet, ett avsky för det vardagliga, en avsky för 'dålig smak', en rädsla för skandal och en skräck för att visa känslomässig svaghet. När 8:or erkänner dessa rädslor tar ett visst lugn över när de upptäcker sin verkliga styrka; makten attkänna. När rädsla accepteras som en naturlig del av livet upplevs tillfredsställelse, följt av nya och högre mål.

Du vill inte bli tillsagd vad du ska göra, men andra blir irriterade när du ignorerar deras råd bara för att på något sätt komma på det själv. Du kan ignorera andra människors idéer, bara för att införliva dem i något som du får kredit för. Du stjäl inte medvetet andras idéer, men du hatar att se en bra idé gå till spillo. Du gör helt enkelt vad 8 gör.Införliva. Men det är när man införlivarkärleki din magiska smältdegel att du kan manifestera något som är älskat av andra. Detta är din nyckel till framgång.Ge människor det de älskar.

Ja, kärlek är en svår fråga. Du kanske tror att du är den mest kärleksfulla personen i världen, men alla kan inte relatera till ditt avskilda och affärsmässiga sätt. Du vill ha det bästa av allt, inklusive intima relationer, men dina handlingar kan visa sig smärtsamma för andra när affärer, rykte eller pengar kommer mellan er. Dina egna känslor kan skadas om en vän eller familjemedlem överskrider ditt tydligt definierade sociala märke och gör något för att genera dig. Du kanske redan har tagit avstånd från familj och vänner som inte passar in i din bild. Detta är normalt beteende för en 8:a, tills en nivå av självförtroende uppnås där du kan acceptera verkligheten av din bakgrund utan rädsla för att bli dömd för det.

Ditt rykte är viktigt för dig. Varje form av avslag kan göra att du inte kan fungera. Du kan gå extra långt för att bevisa hur sympatisk du är. Detta är också normalt för 8:or som är osäkra på sitt högre syfte.

Bara du kan bestämma ditt högre syfte genom ditt sättkänna, och det är bara på väg 8 av manifestation, pengar, makt och tillfredsställelse som du någonsin kommer att upptäcka vad det är. Du kommer att veta vad det är när dina aktiviteter skapar passion, kärlek och entusiasm hos dig. Och, fortfarande, det enda sättet du kommer att kunna uppfylla ditt högre syfte är från en position avSann förståelseochBalans. Hur du når detta är helt din egen sak – din egen passion – ditt eget kall. En sak är säker: Duhakraften.

POTENTIALEN 44tom

44 är den mest balanserade formen av 8. Den ger dig fantastiska nivåer av koncentration och beslutsamhet som kan användas för att åstadkomma nästan allt du lägger ditt hjärta, sinne och känslor i. 44 bara 'går igång med arbetet' och har inte tid för luft, nåder eller självmedvetenhet. Därför kan den lätthet med vilken en person med 44 energi kan lära sig, växa och förvandla sig verka ganska anmärkningsvärt för andra människor som befinner sig på en liknande våglängd – och skrämmande för dem som inte är det.

Vissa människor ser dig som 'udda' eller excentrisk. Andra är hyllade över din allsidiga kompetens och den smidiga konsistensen i din personlighet. Det här är åtminstone din potential. 44 är inte det lättaste av Master Numbers att leva upp till, men när du gör det kan du skapa mycket spänning och inspiration.

Du är verkligen inte immun mot den nervösa spänning som alla masternummer genererar. Men eftersom din 4 energi vill förstå 'mekaniken' i allt, inklusive dina egna känslor, kan denna sammansmältning av logik och intuition hjälpa dig att känna igen och lättare hantera de oundvikliga påfrestningar som är involverade. Du är trots allt på ett uppdrag som du tar på största allvar. En stor känsla av syfte uppstår ur 44/8-energin, som om du kom hit för att rädda världen på något sätt – och det gjorde du förmodligen.

Kom bara ihåg att 4 är antalet begränsningar. Det betyder att den enorma potential som 44/8 erbjuder handlar om att hitta igenom (eller runt) 4:s hinder och vägspärrar.'VI kommer att övervinna'kan mycket väl vara ditt mantra. Och jag betonar 'vi', snarare än jag, eftersom 8 representerar ALLA andra siffror – och ger 9. (1+2+3+4+5+6+7+8=3+6=9).

Detta nummer ger den drivkraft eller motivation som leder till genombrott, särskilt när det gäller att korrigera felaktiga uppfattningar. 44 gör det möjligt för dig att vara katalysatorn för verklig och meningsfull förändring på en mycket stor, möjligen global, skala.

44 betyder behovet av att bättre förstå och balansera (läka) klyftan mellan den fysiska och metafysiska världen. Du kommer sannolikt att ha instinktiv förståelse i det avseendet, även om du från början inte kan sätta ord på dem. Så småningom, om du verkligen vill förstå, kommer det mest effektiva språket att visa sig för dig också.

44-energin kan användas för att bygga grunden för ett utvecklat och fridfullt sätt att leva genom att ge korrekt information om hur det kan hända, på ett språk som människor kan relatera till.

Ja, 44 är den mest balanserade formen av 8 – antalet krafter på det materiella planet. Tron på att 'pengar är makt' och 'tid är pengar', och att makt måste vara hjärtlös för att kunna upprätthålla sig själv, har kraftigt begränsat tillväxt och välstånd på jorden och har producerat en hierarki av tyranniska individer och mobbare.

Det sanna syftet med 8 är att skapa den perfekta balansen som gör att överflöd flyter smidigt, dvsn alla riktningar.Det sanna syftet med 8 är att förhindra 'systemet' från att kollapsa i sig självt av sin egen topptyngd (girighet). Det är vad betoningen på den översta 1%, kriget mot de fattiga (åtstramningar), kriget mot kvinnor och kriget mot invandrare och minoriteter, särskilt svarta människor, handlar om.