1 LIVSVÄG

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

1 familjenummerPIONÄRENS VÄG

Den 1 livsvägen lär ut vikten av att tro på sig själv och tillfredsställa sitt behov av självständighet. Du vill leva ditt eget liv på dina egna villkor, och är perfekt i stånd att ta hand om dig själv, stå på egna ben och få det du vill. Så varför agerar du så ofta som om din framgång och lycka beror på andra? Detta är en allvarlig fråga att fundera över.

1 representerar framsteg. Detta innebär att steg i taget måste tas som leder till högre mål. Varje steg är ett mål i sig och att du vet vad du vill ha och hur du ska få det kan resultera i att du uppnår storskaliga ambitioner och ett erkännande för din ansträngning och uppfinningsrikedom.

'Ingen fågel svävar för högtom den svävar med sina egna vingar.”~William Blake


1 är siffran på SELV. Andra kanske ser dig som självcentrerad eller okänslig. De kanske hatar din positiva drivkraft, och önskar ofta att de hade mer av det själva. Självcentrering är oundviklig eftersomsjälvetär precis vad du kom in i denna livstid för att lära dig om. Du måste lära diguppskattavem du är och acceptera att visst motstånd från andra är oundvikligt. När självcentrering blir självmedvetenhet, och sedan självacceptans, och du blir mer bekväm i din roll som ledare och/eller pionjär, kommer andra att vara mindre benägna att reagera mot dig.

1 Life Path tillhandahåller den fysiska och mentala energin som håller dig sysselsatt och attraherar dig mot 'action'. Du måste leva ditt eget liv utan ständigt inflytande från andra. Du kan aldrig vara lycklig medan du behöver deras godkännande. Men du kommer att få deras beundran om godkännande ärintevad du söker.


Din otålighet måste erkännas, och i vissa fall tonas ner. Du behöver en uppskattande publik, men 1-takten är ofta för hög för att andra ska kunna hänga med. Hur kan du leda om du rör dig för snabbt för att någon ska kunna följa efter? Å andra sidan, när ditt efterföljande saktar ner dig eller distraherar dig, kommer du sannolikt att bryta dig loss abrupt, vilket gör att de känner sig sårade, övergivna och förvirrade. Det kan verka som att du drar dig tillbaka eller flyr, men det handlar oftast om att du trycker tillbaka andra för att återta din dyrbara tid och utrymme. Du kan behöva utveckla lite mer tålamod och takt.

Som låten går,'1 är det ensammaste numret',och känslan av att behöva 'gå ensam' är vanlig på 1 Life Path. Andra kan vara så motståndskraftiga mot dina idéer och behov att den enda person du verkligen kan leda är dig själv. Det kan vara ensamt på toppen. Men eftersom 1 är den första siffran är det din naturliga plats att vara högst – att vara först. Du kommer att få maximal tillfredsställelse av denna energi när du, istället för att använda den för att tävla, använder dess banbrytande vibrationer för att skapa nya vägar i områden som intresserar dig mest.


Du behöver ofta perioder av isolering så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig. Att meditera är att fokusera, vilket innebär att du ofta mediterar utan att medvetet göra det. Koncentration är en av de fantastiska gåvorna i 1 Life Path och är nyckeln till att uppnå dina önskningar, särskilt när du lär dig att se helheten istället för bara små delar av den.

När du finner modet att gå din egen väg och göra det som känns rätt för dig, kommer andra att stötta dig och applådera ditt självständiga sätt. Avskräcka dem inte med en attityd av överlägsenhet, intolerans eller förbittring. Utöva ledarskapskonsten genom att välkomna och uppmuntra ditt 'följande', samtidigt som du självsäkert bibehåller din position som upphovsman och ledare. Andra inser snart att du inte kommer att luras till något som strider mot ditt bästa eller bästa.


Andra människor spelar viktiga roller i ditt liv, men beroende, oavsett form, är onaturligt för dig. Detta betyder inte att du inte kan vara en utmärkt partner, make, förälder eller lagkamrat, men roller, scheman och syften kan behöva definieras och parametrar kan behöva ställas in för hur mycket av dig själv du är bekväm kunna ge. Andra behöver veta att även om du kommer att offra när det är nödvändigt, kommer du inte att slösa tid eller pengar på dem som vägrar att hjälpa sig själva. Du trivs runt de som besitter en självständig och kreativ karaktär. Men egokrockar är vanliga på 1 Life Path.

Din positiva syn är beundransvärd, men du måste vara försiktig så att du inte förnekar livets negativa aspekter eftersom de verkligen existerar och är en viktig del av livets balans. Om ett problem inte accepteras som ett problem, kanske en lösning aldrig hittas.


En av de oftast förnekade negativa på 1 Life Path är att bli beroende och fäst vid saker, situationer och människor som kommer in i livet på ett lockande sätt, bara för att bli utmaningar för din frihet. Den 1 livsvägen betonar självständighet – så var alltid medveten om dina beroenden och missbruk. Vissa kommer att vara uppenbara, medan andra kommer att kontrollera dig mer subtilt. Du måste känna igen, erkänna och övervinna dessa utmaningar. Dina beroenden är det som står mellan dig och skapandet av ett tillfredsställande liv – fällor som du själv har satt på plats för att du är rädd för din potential förstorhet.

Det kan vara svårt att acceptera att din rädsla för att lyckas existerar. För dig betyder rädsla av något slag svaghet. Men rädsla är inte problemet i den här världen. Inte vara kapabel tillansiktevåra rädslor är problemet – detanspråkatt vi inte är rädda när vi verkligen är det, och ofta med goda skäl att vara det.


Förnekad rädsla tillåter oss inte att skilja mellan vad som behöver fruktas och vad som inte gör det. Så försök att inte förneka din rädsla för att bli dömd – för att varaannorlunda.Det är bara genom att acceptera och älska din unikhet som du kommer att kunna känna, undvika eller hantera oönskade situationer. Förnekande av rädsla kommer att bromsa dina framsteg så att du inte kommer att kunna ta viktiga steg om du inte har stöd eller godkännande från andra.

Din natur är att röra sig progressivt, steg för steg, med varje steg som faller på plats; skapa ännu ett fotfäste, sedan ett till, som kommer att leda till något större. Din är naturen av konstant framåtrörelse och du kan inte tillåta att ditt förnekande av rädsla, (eller förnekande av skuld för att du är rädd) stoppar dina framsteg. När du är osäker på dig själv kanske du fortfarande vill leda, men du har ingen aning om vart du är på väg och andra kommer då att förkasta dina idéer, övertygelser, metoder eller livsstil. När du slutar söka till andra för godkännande kommer du att få en akut känsla av riktning och kommer att kunna acceptera en meningsfull ledarroll.

Erkänn dina talanger och använd dem fritt, utan att kompromissa med din individualitet. Följ din drivkraft – din VILJA – dina känslor, sinnen och instinkter. När du når denna nivå av självförtroende kommer möjligheter att dyka upp som kommer att leda till det erkännande och materiella och ekonomiska belöningar du önskar. Du har starka personliga behov, intressen och ambitioner och du måste följa din egen övertygelse för att uppnå dem. Hur kan en pionjär annars fungera?

Andra gör dig besviken när de inte delar din passion. Det verkar inte finnas någon anledning till varför de ogillar dig så mycket. Du vågar vara dig själv. Din vilja är stark. Du får saker gjorda. Så varför accepterar de dig inte som du är? Du kanske måste lära dig att allas behov, önskningar och medvetandenivåer är olika. Det som intresserar dig kanske inte intresserar dem. Alla utvecklas i olika hastigheter och under olika omständigheter. Allas personliga natur är olika. Du är vanligtvis ett underbart exempel på Fri vilja, men du måste tillåta andra att vara vemdeär också, och acceptera att det inte finns några bestämda sätt att leva och utvecklas. När du accepterar dig själv för vem och vad du är, kommer du att kunna lära andra om vikten avderasindividualitet ochderasmåste vara originell och oberoende.

Mänskligheten har vuxit ur sitt behov av idoler och hjältar. Vi behöver istället sanningsenlig information som uppmuntrar människor att leva sittegenliv. Du har mycket att lära ut om självacceptans, beslutsamhet, fri vilja, kreativitet och personlig tillfredsställelse. Men du kan bara uppfylla denna potential genom attvarelsesjälvaccepterande, självständig, kreativ, nöjd med dina egna framsteg och ivriga att bryta ny mark och skapa väg för andra.

Du kan dölja din självcentrering väl, men den finns där ändå. Hos vissa människor kan detta ses som en negativ egenskap, men hos dig är det naturligt och vackert när det balanseras med hänsyn till andra. Du måste lära dig skillnaden mellan självacceptans och själviskhet; egoism och självdeflation; otålighet och likgiltighet; att vara för banbrytande och för gammaldags; för stel och för lättsam.

Att lära sig om jaget innebär att lära sig om EGO. Utan ego kan du inte veta vem du är. De som säger att vi måste begrava våra egon för att vara andligt 'hela', glömmer att för att vara hel måste egot tillåtas sin rätta plats och tjäna sitt rätta syfte. Egot ärdelav det hela. Vi kan inte förneka det utan att förneka en del av oss själva. Du måste lära dig att balansera din personlighet mellan att ha för mycket och för lite ego, så att djupa meningsfulla relationer och fria kreativa uttryck kan upplevas. På så sätt kan ditt ego utvecklas tillsammans med resten av er.

Det är naturligt att ditt ego ibland fluktuerar vilt. Det är så du lär dig att balansera det. När du är dig själv och följer ditt hjärta, kommer livet och kärleken att flöda lätt för dig. Problem kommer att uppstå när du förnekar eller överdriver dina känslor. Att vara sig själv betyder att varabekvämmed dig själv, precis som du är.

Andra kanske ser dig som någon som skulle kunna göra det bättre om du bara pressade dig själv lite hårdare. De är mer medvetna om din rika potential än vad du är. De kan känna dina sanna förmågor. Men du föredrar att leva ditt liv på dina egna villkor och vill inte att andra sätter dina mål eller agendor. Du kan vara envis. Men i en kris kan du förvåna alla, inklusive dig själv, när du tar steget och effektivt räddar dagen.

Det är inte meningen att du ska följa folkmassan. Istället måste du hitta dina egna sanningar. Din roll är att vara originell, kreativ, inflytelserik ochnöjd. Det är din plats i livet att stå ensam –ett huvudav mängden – skapa din egen tillfredsställande verklighet när du går.

Var original, ta initiativ i alla dina livs angelägenheter och frigör din vilja genom att inte förneka något om dig själv och hur du känner. Ta hand om dina egna behov först, och du kommer att kunna ta hand om andra när det behövs – med en ovanlig grad av medkänsla, ödmjukhet och förståelse.

Avsikt är kraftfull energi, speciellt på 1 Livsvägen. Om din avsikt är kärleksfull kommer kärlek att förverkligas. Dina relationer måste ses realistiskt eftersom de bara kommer att blomstra med dem vars egon redan är balanserade; de vars avsikt är att balansera sina egon; de som uppskattar och uppmuntrar din kreativa och pionjäranda; och de vars målmedvetenhet är lika stark som din. Du är en stark ambitiös person som attraheras av andras styrka och ambition. Genom att älska dina medresenärer som du vill att de ska älska dig, kommer kärleken att flöda rikligt.

POTENTIALEN 55

(Om du är född den 22 november, på 22/4 år)

55 är den mest balanserade formen av 10, och 1+0=1.

Det faktum att din 1 livsväg är härledd från MASTER NUMMER 55 ger ovanlig och dynamisk energi in i ditt liv. 55 ger dig förmågan att hantera förändringar effektivt, särskilt när det är oväntat och plötsligt. Du har förmågan att hålla dig lugn i kaotiska situationer och att tänka rationellt medan andra runt omkring dig får panik eller går in i förnekelse.

Du kan också urskilja vad en speciell situation behöver mest, och sedan få de nödvändiga förändringarna till stånd. Det är en enorm talang som med åren kan utvecklas till storskaliga företag som involverar många andra.

Både 1 och 5 indikerar stark förändring, men det finns en skillnad mellan de två. 5 ger förändring plötsligt, medan 1 ger förändring genom gradvisa framsteg. 5 är siffran för frihet. 1 är antalet oberoende. 5 gör en medveten om sin fysiska närvaro bland andra, och 1 utvecklas bortom ren själviskhet till självmedvetenhet och en stark uppskattning av andra.

10 tar saker till en ny nivå. 10 är 'nästa steg'. 10 är antalet innovativa idéer som har potential att förändra världen på något sätt. Det finns bara 9 tal i det numeriska spektrumet. och 10 för oss tillbaka till 1 igen (1+0=1) men med fördelen av det som lärdes från 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.

55 förverkligar ofta saker som en gång ansågs omöjliga eller 'före sin tid'. 55 tvingar 1 att släppa taget om det den håller fast vid så att livets naturliga fria flöde kan upplevas. Därifrån kan livets större potential uppskattas bättre.

När nya idéer dyker upp för dig kan du uppleva enorma medvetandeskiften, men misstag inte detta för inkonsekvens. 55 är energin av sann innovation, att föra saker till 'nästa stadium' på ett betydande sätt, och bryta igenom gamla barriärer till något unikt, originellt, funktionellt och varaktigt.

55 bryter med traditionen och frodas på mångfald, det annorlunda, det ovanliga och det oväntade. Faktum är att att ha 55/10/1 Destiny Path Number är ovanligt i sig. Det härrör från att vara född den 22 november på 22 år. Nivån av mästarenergi som är involverad i det här fallet är ofta för mycket att hantera och kan resultera i ren själviskhet och brist på omsorg om andras välfärd eller rättigheter. 1 är antalet EGO, och när 1 härleds från 55 kan ego vara din främsta utmaning. Att födas in i 3 mästarvibrationer (dag 22, månad 11 och år 22) är inte en enkel sak.

När du väl har hittat balans i ditt ego (din självkänsla) gör 55 det möjligt för dig att vara en medborgare i världen och passa in bekvämt var du än befinner dig. Det gör det möjligt för dig att förstå principerna för jämlikhet mellan människor och varför detta är nyckeln till balans på jorden. 55 är en extremt fertil och sexuell vibration som kan föda ovanliga barn – och koncept. 55/10/1 har förmågan att väcka det oväntade eller 'ogörbara' till liv!